Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
Regulativa s područja komunalnog gospodarstva

Z AKONSKA REGULATIVA S PODRUČJA KOMUNALNOG GOSPODARSTVA

  • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12)
  • Zakon o fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN 107/03, 144/12)
  • Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13)
  • Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12)
  • Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)