Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
Zakonska regulativa s područja graditeljstva

Regulativa s područja graditeljstva

ZAKONSKA REGULATIVA IZ PODRUČJA GRADNJE, PROSTORNOG UREĐENJA I STRUKOVNOG ORGANIZIRANJA ARHITEKATA I INŽENJERA U GRADITELJSTVU I PROSTORNOM UREĐENJU

 • Zakon o gradnji (NN 153/13)
 • Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)
 • Zakon o prostornom uređenju i gradnji (Zakon je prestao važiti, ali se primjenjuje na započete postupke za vrijeme njihova važenja) (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 50/12) (Važe samo čl. 5. koji se odnosi na polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova prostornog uređenja i obavljanje poslova graditeljstva i čl. 20. koji se odnosi na ispitivanje i istraživanje građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu) (NN 50/12)
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje NN 78/15)

  Napomena: ovaj Zakon stupio je na snagu 25. srpnja 2015., osim odredbe članka 42. ovoga Zakona koja stupa na snagu 1. lipnja 2017. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestao je važiti Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08., 124/09., 49/11. i 25/13.)

  Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju NN 78/15.)

  Zakon o građevnim proizvodima (NN broj 76/13., 30/14.)

  Zakon o građevnim proizvodima (NN 86/08., 25/13) (Zakon je prestao važiti, ali se primjenjuje na započete postupke za vrijeme njihova važenja)

  Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14 )

  Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 124/09, 45/11)

  Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13)

  Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 90/11) (Zakon je prestao važiti, ali se primjenjuje na započete postupke za vrijeme njihova važenja)

 • Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (Zakon je prestao važiti, ali se primjenjuje na započete postupke za vrijeme njihova važenja) (NN 69/09, 128/10, 136/12, 76/13)
 • Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 124/09, 45/11 )
 • Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14)
 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14)
 • Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima (NN 45/09)
 • Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014. – 2015. godine

             program energetske obnove javnih zgrada

 • Program energetske obnove zgrada komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom energetske obnove komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje 2014. do 2016. godine (od 01.04. do 15.04.2014.)

             program energetske obnove komercijalnih nestambenih zgrada

 • Programi energetske obnove stambenog fonda (obiteljskih kuća i višestambenih zgrada) za razdoblje od 2014. do 2020. godine

             program energetske obnove višestambenih zgrada

             program energetske obnove obiteljskih kuća

Popis svih propisa i nekih važećih odredbi iz zakona koji nisu na snazi, a koji reguliraju ovo područje dostupan je na Web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja www.mgipu.hr u rubrici "Propisi".