Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
Regulativa s područja graditeljstva

ZAKONSKA REGULATIVA IZ PODRUČJA GRADNJE, STRUKOVNOG ORGANIZIRANJA ARHITEKATA I INŽENJERA U GRADITELJSTVU I PROSTORNOM UREĐENJU

 • Zakon o gradnji (NN 153/13)
 • Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)
 • Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Zakon je prestao važiti, ali se primjenjuje na započete postupke za vrijeme njihova važenja) (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 50/12) (Važe samo čl. 5. koji se odnosi na polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova prostornog uređenja i obavljanje poslova graditeljstva i čl. 20. koji se odnose na ispitivanje i istraživanje građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu) (NN 50/12)
 • Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, 49/11, 25/13)
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12,143/13)
 • Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (Zakon je prestao važiti, ali se primjenjuje na započete postupke za vrijeme njihova važenja) (NN  69/09, 128/10, 136/12, 76/13)
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Zakon je prestao važiti, ali se primjenjuje na započete postupke za vrijeme njihova važenja) (NN 90/11)
 • Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14)
 • Zakon o građevnim proizvodima (Zakon je prestao važiti, ali se primjenjuje na započete postupke za vrijeme njihova važenja)   (NN 86/08., 25/13)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji (NN 86/12)
 • Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 124/09) 
 • Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14)
 • Pravilnik o suglasnosti započinjanja obavljanja djelatnosti građenja (NN 43/09)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (NN 89/06,139/06)
 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14)
 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Pravilnik je prestao važiti, ali se primjenjuje na započete postupke za vrijeme njihova važenja) (NN 21/09, 57/10, 126/10, 48/11, 81/12, 68/13)
 • Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima (NN 45/09)

Popis svih propisa i nekih važećih odredbi iz zakona koji nisu na snazi koji reguliraju ovo područje dostupan je na Web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja www.mgipu.hr u rubrici "Propisi".

Prateći dokumenti