Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
Regulativa s područja graditeljstva

ZAKONSKA REGULATIVA IZ PODRUČJA GRADNJE, STRUKOVNOG ORGANIZIRANJA ARHITEKATA I INŽENJERA U GRADITELJSTVU I PROSTORNOM UREĐENJU

 • Zakon o gradnji (NN 153/13)
 • Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)
 • Zakon o prostornom uređenju i gradnji (Zakon je prestao važiti, ali se primjenjuje na započete postupke za vrijeme njihova važenja) (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 50/12) (Važe samo čl. 5. koji se odnosi na polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova prostornog uređenja i obavljanje poslova graditeljstva i čl. 20. koji se odnose na ispitivanje i istraživanje građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu) (NN 50/12)
 • Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, 49/11, 25/13)
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12,143/13)
 • Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (Zakon je prestao važiti, ali se primjenjuje na započete postupke za vrijeme njihova važenja) (NN  69/09, 128/10, 136/12, 76/13)
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Zakon je prestao važiti, ali se primjenjuje na započete postupke za vrijeme njihova važenja) (NN 90/11)
 • Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14)
 • Zakon o građevnim proizvodima (Zakon je prestao važiti, ali se primjenjuje na započete postupke za vrijeme njihova važenja)   (NN 86/08., 25/13)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji (NN 86/12)
 • Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 124/09) 
 • Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14)
 • Pravilnik o suglasnosti započinjanja obavljanja djelatnosti građenja (NN 43/09)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (NN 89/06,139/06)
 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14)
 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Pravilnik je prestao važiti, ali se primjenjuje na započete postupke za vrijeme njihova važenja) (NN 21/09, 57/10, 126/10, 48/11, 81/12, 68/13)
 • Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima (NN 45/09)

 

 • Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014. – 2015. godine

http://www.mgipu.hr/doc/EnergetskaUcinkovitost/Program_energetske_obnove_javnih_zgrada_2014-2015.pdf

 • Program energetske obnove zgrada komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine sa detaljnim planom energetske obnove komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje 2014. do 2016. godine (od 01.04. do 15.04.2014.)

http://www.mgipu.hr/doc//Propisi/Program_EO_KZ_2014-2020.pdf

 • Programi energetske obnove stambenog fonda (obiteljskih kuća i višestambenih zgrada) za razdoblje od 2014. do 2020. godine

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/432095.pdf

http://www.mgipu.hr/doc/Propisi/Program_EO_OBITELJSKE_KUCE.pdf

 • Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/432850.pdf

 •  U pripremi je Nacrt prijedloga Zakona o energetskoj učinkovitosti za koji je donesena Odluka na zadnjoj sjednici Vlade RH (srpanj 2014.) i koji ide u rujnu 2014. u saborsku proceduru.

Popis svih propisa i nekih važećih odredbi iz zakona koji nisu na snazi koji reguliraju ovo područje dostupan je na Web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja www.mgipu.hr u rubrici "Propisi".

Prateći dokumenti