Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
Zakonska regulativa s područja graditeljstva

Regulativa s područja graditeljstva

ZAKONSKA REGULATIVA IZ PODRUČJA GRADNJE, PROSTORNOG UREĐENJA I STRUKOVNOG ORGANIZIRANJA ARHITEKATA I INŽENJERA U GRADITELJSTVU I PROSTORNOM UREĐENJU

 • Zakon o gradnji (NN 153/13)
 • Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)
 • Zakon o prostornom uređenju i gradnji (Zakon je prestao važiti, ali se primjenjuje na započete postupke za vrijeme njihova važenja) (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 50/12) (Važe samo čl. 5. koji se odnosi na polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova prostornog uređenja i obavljanje poslova graditeljstva i čl. 20. koji se odnosi na ispitivanje i istraživanje građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu) (NN 50/12)
 • Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, 49/11, 25/13)
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13)
 • Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (Zakon je prestao važiti, ali se primjenjuje na započete postupke za vrijeme njihova važenja) (NN 69/09, 128/10, 136/12, 76/13)
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Zakon je prestao važiti, ali se primjenjuje na započete postupke za vrijeme njihova važenja) (NN 90/11)
 • Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14)
 • Zakon o građevnim proizvodima (Zakon je prestao važiti, ali se primjenjuje na započete postupke za vrijeme njihova važenja) (NN 86/08., 25/13)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN 86/12)
 • Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 124/09, 45/11 )
 • Zakon o energetskoj učinkovitosti (127/14 )
 • Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14)
 • Pravilnik o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (NN 43/09)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (NN 89/06139/06)
 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14)
 • Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima (NN 45/09)
 • Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014. – 2015. godine

             program energetske obnove javnih zgrada

 • Program energetske obnove zgrada komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom energetske obnove komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje 2014. do 2016. godine (od 01.04. do 15.04.2014.)

             program energetske obnove komercijalnih nestambenih zgrada

 • Programi energetske obnove stambenog fonda (obiteljskih kuća i višestambenih zgrada) za razdoblje od 2014. do 2020. godine

             program energetske obnove višestambenih zgrada

             program energetske obnove obiteljskih kuća

Popis svih propisa i nekih važećih odredbi iz zakona koji nisu na snazi, a koji reguliraju ovo područje dostupan je na Web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja www.mgipu.hr u rubrici "Propisi".