Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned

Regulativa s područja istražnih i zaštitnih djelatnosti
ZAKONSKA REGULATIVA S PODRUČJA ISTRAŽNIH I ZAŠTITNIH DJELATNOSTI Zakon o privatnoj zaštiti (NN 68/03,31/10) Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednosnicama (NN 173/2003, 150/05) PRAVILNICI 1. Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN 198/03) 2. Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite (NN 45/05, 21/07, 13/09) 3. Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite (NN 29/05 86/08) 4. Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare (NN 202/03, 103/04, 21/07, 86/08) 5. Pravilnik o čuvarskoj i zaštitarskoj iskaznici (NN 202/03,86/08) 6. Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika u djelatnost privatne zaštite (NN 202/03, 86/08) 7. Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja te programu stručnog ispita za zaštitara-tehničara (NN 161/04, 87/08) 8. Pravilnik o nošenju odore zaposlenika trgovačkih društava (NN 91/92) 9. Pravilnik o načinu utvrđivanja opće posebne zdrastvene sposobnosti čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti (NN 38/04, 106/04, 38/08) 10. Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima (NN 162/03) 11. Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti (NN 87/04, 14/07, 64/07, 86/08) 12. Pravilnik o osposobljavanju osoba koje obavljaju poslove redara na športskim natjecanjima (NN 54/04) 13. Pravilnik o kriterijima za određivanje i zaštitu objekata posebno značajnih za obranu zemlje (NN 120/99) 14. Pravilnik o mjerama i postupcima uporabe i zaštite elektroničkog potpisa i naprednog elektroničkog potpisa i sustava certificiranja i obveznog osiguranja davatelja usluga izdavanja kvalificiranih certifikata (NN 54/02) 15. Pravilnik o programu i načinu provedbe osposobljavanja za nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja (NN 8/93) 16. Pravilnik o obrascu službene iskaznice i obliku i izgledu značke inspektorata za nadzor djelatnosti privatne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova (NN 95/04) 17. Pravilnik o zaštiti knjižničke građe (NN 52/05) 18. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o priređivanju kladioničkih igara (NN 02/06) 19. Pravilnik o postupku i načinu onesposobljavanja vatrenog oružja (NN 86/08) RJEŠENJA RJEŠENJA 1.Rješenje o utvrđivanju cijene čuvarske i zaštitarske iskaznice (NN 102/04) 2. Rješenje o iznosu novčane naknade za provedbu stručnog ispita za zaštitara i čuvara (NN 102/04, 155/04, 56/05) 3. Rješenje o iznosu novčane naknade za provedbu stručnih ispita za redare na športskim natjecanjima (NN 156/04)