Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned

Regulativa s područja istražnih i zaštitnih djelatnosti

ZAKONSKA REGULATIVA S PODRUČJA ISTRAŽNIH I ZAŠTITNIH DJELATNOSTI

 • Zakon o privatnoj zaštiti (NN 68/03,31/10,139/10)
 • Zakon o zaštiti novčarskih institucija (NN 56/15)

PRAVILNICI S PODRUČJA ZAŠTITNIH DJELATNOSTI

 • Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN 198/03)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite (NN 45/05,21/07,32/09,68/09)
 • Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite (NN 29/05 86/08)
 • Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare (NN 103/04,21/07,86/08,42/13)
 • Pravilnik o izgledu i načinu nošenja odore službenika za nadzor zaštitarske i detektivske djelatnosti Ministarstva unutarnjih poslova (NN 42/11)
 • Pravilnik o sadržaju i izgledu čuvarske i zaštitarske iskaznice zaštitara-tehničara (NN 31/11)
 • Pravilnik o izgledu i načinu nošenja odore službenika za nadzor zaštitarske i detektivske djelatnosti Ministarstva unutarnjih poslova nošenju odore zaposlenika trgovačkih društava (NN 42/11)
 • Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika u djelatnost privatne zaštite (NN 202/03,86/08)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja te programu stručnog ispita za zaštitara-tehničara (NN 161/04,87/08)
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja opće posebne zdrastvene sposobnosti čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti (NN 38/04,106/04, 38/08)
 • Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica (NN 162/03, 38/10,130/10,69/11,15/12, 151/14)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti (NN 87/04,14/07, 64/07,86/08)
 • Pravilnik o osposobljavanju osoba koje obavljaju poslove redara na športskim natjecanjima (NN 54/04)
 • Pravilnik o kriterijima za određivanje i zaštitu objekata posebno značajnih za obranu zemlje (NN 120/99)
 • Pravilnik o zaštiti knjižničke građe (NN 52/05)
 • Pravilnik o programu i načinu provedbe osposobljavanja za nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja (NN 8/93)
 • Pravilnik o obrascu službene iskaznice i obliku i izgledu značke inspektorata za nadzor djelatnosti privatne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova (NN 95/04)
 • Pravilnik o izradi elektroničkog potpisa, uporabi sredstva za izradu elektroničkog potpisa, općim i posebnim uvjetima poslovanja za davatelje usluga izdavanje vremenskog žiga i certifikata (NN107/10)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o priređivanju kladioničkih igara (NN 02/06)
 • Pravilnik o postupku i načinu onesposobljavanja vatrenog oružja (NN 86/08)

ZAKONSKA REGULATIVA S PODRUČJA ISTRAŽNIH  DJELATNOSTI

 • Zakon o privatnim detektivima (NN 24/09)

PRAVILNICI S PODRUČJA ISTRAŽNIH DJELATNOSTI

 • Pravilnik o uvjetima, načinu i program obavljanja vježbeničkog staža te polaganja stručnog ispita za privatnog detektiva (NN 37/10,104/13)
 • Pravilnik o prostorno-tehničkim uvjetima za poslovni prostor u kojem se obavlja detektivska djelatnost (NN 37/10)
 • Pravilnik o načinu prikupljanja podataka te sadržaju i načinu vođenja zbirke podataka (NN 121/11)
 • Pravilnik o sadržaju i izgledu detektivske iskaznice privatnog detektiva (NN 37/10)