Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima

Shutterstock

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_110_2127.html