Zajedničke inicijative Komora Zapadnog Balkana

HGK
Daniele Borrelli, Želimir Kramarić, Luka Burilović, Bruno Bojić
HGK predsjedava Komorskim investicijskim forumom 2017.

„Ovo je četvrti sastanak Upravnog odbora Komorskoga investicijskog foruma zemalja Zapadnog Balkana ( KIF) koji se oslanja na ciljeve Berlinskog procesa te je u proteklom razdoblju od početka rada foruma pokrenut veći broj inicijativa, bilateralnih susreta te potpisanih dokumenata, čime je pokazana spremnost gospodarskih komora, članica foruma za djelovanje u zajedničkom interesu na to da se ovaj dio jugoistočne Europe pretvori u zonu stabilnosti i sigurnosti, tj. investicijski poželjno odredište gospodarskog napretka“, istaknuo je predsjednik HGK Luka Burilović kao domaćin sastanka održanog 3. ožujka u HGK, koja u 2017. godini predsjedava KIF-om. Na sastanku su sudjelovali predsjednici gospodarskih komora zemalja regije – Albanije, BiH, Crne Gore, Makedonije, Kosova, Srbije i Slovenije sa suradnicima.

„KIF predstavlja platformu regionalne komorske suradnje koju treba približiti poduzetnicima te pojačati aktivnosti kako bi se inicijative i konkretni projekti definirani KIF-om uspješno ostvarili“, istaknuo je Burilović te napomenuo da hrvatsko gospodarstvo od kraja 2015. godine bilježi rast, koji je posljednjega kvartala dosegnuo 3,4 posto, a prošle je godine rast iznosio 2,9 posto. „Moramo biti još ambiciozniji te težiti rastu od četiri do pet posto, što osigurava rast i razvoj u kontinuitetu“, napomenuo je Burilović dodajući da su tome pridonijeli pristupanje Hrvatske EU, rast izvoza, turizam i potrošnja. „Vlada RH uz poreznu treba provesti još nekoliko reformi, od reforme obrazovanja, javnih tvrtki, pravosuđa, državne i lokalne administracije“, kazao je Burilović.

„HGK kao program KIF-a u ovoj godini predlaže jačanje uloge komora u sustavu dualnog obrazovanja, promociju poduzetničkog učenja kroz SEECEL s kojim sve članice KIF-a imaju potpisan sporazum o suradnji te potporu malom i srednjem poduzetništvu internacionalizacijom, potporu za start-up-tvrtke te istraživanje i razvoj MSP-a“, istaknuo je Želimir Kramarić, potpredsjednik HGK za međunarodne poslove i EU, dodajući da je pitanje obrazovanja radi usklađivanja s potrebama tržišta rada dobra podloga za dobivanje potpore te financijskih sredstva za njegov razvoj. Ujedno je predstavio novi projektni prijedlog izgradnje regionalne platforme znanja za učenje radom te Strategiju razvoja HGK 2017. – 2020.

Potpredsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Bruno Bojić predstavio je aktivnosti i inicijative KIF-a u 2016. godini te uputio na potrebu davanja ovlasti zamjenicima predsjednika komora za donošenje odluka na UO KIF-a. Bojić će s predsjednikom Privredne komore Kosova Safetom Gerxhaliuom pripremiti dopis vladama svojih zemalja kako bi se riješilo pitanje liberalizacije viznog režima između Bosne i Hercegovine i Kosova, čemu su sve komore pružile potporu.

S obzirom na predsjedavanje Italije Berlinskim procesom u 2017., savjetnik u Veleposlanstvu Italije Daniele Borrelli istaknuo je prioritetna područja na koja će se orijentirati za vrijeme predsjedavanja Italije, a to su infrastrukturni projekti u području transporta i energije, razvoja inovacija, pitanja zapošljavanja mladih i regionalne kohezije te osobito borba protiv korupcije. O tome će biti riječi na Poslovnom forumu u okviru Berlinskog procesa koji se održava 12. srpnja u Trstu. „Očekujemo za zapadni Balkan pokretanje mjera radi povećanja suradnje i gospodarske povezanosti“, kazao je Borrelli.

U kontekstu predstojećeg sastanka na vrhu Berlinskog procesa, kojim predsjedava Italija i koji će se održati u Trstu 12. srpnja, savjetnik u Veleposlanstvu Italije Daniele Borrelli govorio je o prioritetnim područjima na koje bi se Italija usredotočila: infrastrukturni projekti u području transporta i energije, inovacije i razvoj, zapošljavanje mladih i regionalna kohezija. Niz će događanja biti organiziran na marginama sastanka, kao na primjer seminar o borbi protiv korupcije i poslovni forum, koji će se usredotočiti na mala i srednja poduzeća. “Uvjereni smo da će zapadni Balkan poduzeti mjere kako bi se ubrzala regionalna gospodarska integracija”, rekao je Borrelli.

Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež predstavio je dvije projektne inicijative proizvoda i usluga, koje bi se razvijale u okviru KIF-a, a koje će se predstaviti i na forumu u Trstu. To su zajedničke preporuke za poboljšanje poslovne i investicijske klime na Zapadnom Balkanu te izrada Studije o komplementarnosti i konkurentnim prednostima ekonomija Zapadnog Balkana, koje su od posebne važnosti za šest zemalja tog dijela Balkana. Obje su inicijative pozdravljene.

Predsjednik Gospodarske komore Makedonije Branko Azeski istaknuo je potrebu za kvalitetnim institucionalnim provođenjem projekata i inicijativa pokrenutih u okviru KIF-a. Također je dogovoreno da članstvo u KIF-u ostaje nepromijenjeno, a sve institucije koje žele sudjelovati u radu KIF-a isto trebaju koordinirati sa nacionalnim predstavnikom tj. komorom.

Predsjednik Privredne komore Crne Gore Velimir Miljušković istaknuo je da ove godine očekuje intenzivniji rad KIF-a te potrebu oblikovanja nove radne skupine u okviru KIF-a u području javnih nabava.