Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned

Vijeće strukovnog udruženja istražnih i zaštitnih djelatnosti

Udruženje istražnih i zaštitnih djelatnosti

Djelatnost privatne zaštite obuhvaća poslove zaštite osoba i imovine koji se obavljaju tjelesnom i/ili tehničkom zaštitom, uz primjenu pravila postupanja propisanih Zakonom o privatnoj zaštiti (NN 68/03). Djelatnost privatne zaštite obuhvaća poslove koji za cilj imaju zaštitu osoba i imovine a osobito osiguranje mirnih prosvjeda i javnih okupljanja, osiguranje stambenih i poslovnih prostora, neposredna tjelesna zaštita( tjelohranitelj), zaštita prirodnih dobara i okoliša i osiguranje i pratnja novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti.

VIJEĆE UDRUŽENJA ISTRAŽNIH I ZAŠTITNIH DJELATNOSTI

Svi članovi društva imaju pravo na određeni stupanj zaštite koji im osigurava država međutim u današnjim uvjetima života potreba za osobnom zaštitom i zaštitom imovine sve više raste što rezultira i rastom broja zaštitarskih tvrtki koje te usluge pružaju. Potreba za istim u stranim zemljama da tira još od prošlog stoljeća a kod nas se intezivno razvija od 1990. godine tako da danas postoje registriranih 256 trgovačkih društava koji se bave djelatnošću privatne zaštite. Osim njih registrirano je 117 obrta, 13 detektivskih obrta te 189 unutarnjih čuvarskih službi koje nemaju status pravne ili fizičke osobe. Trenutno 23.951 osoba posjeduje dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite od čega je 21.240 zaštitara , 1.544 čuvara i 1.167 zaštitara tehničara što pokazuje da je zaštitarska djelatnost važan segment svekolikog hrvatskog gospodarstva.

Istražne i zaštitne djelatnosti po nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti spadaju u grupaciju N 80.

Udruženje istražnih i zaštitnih djelatnosti osnovano je 07.11.1997. na plenarnoj sjednici svih zaštitarskih tvrtki koje su do tada ishodile odobrenje za rad. Na toj konstituirajućoj skupštini Udruženja izabrano je Vijeće Udruženja.

Cilj Udruženja jest unaprjeđivanje zaštitarske djelatnosti kroz usklađivanje međusobnih interesa i odnosa zaštitarskih tvrtki te kroz uspostavljanje čvrste veze sa resornim ministarstvom, Ministarstvom unutarnjih poslova, a kroz to i Vladom a vezano uz nadzor rada zaštitarskih tvrtki i provođenje Zakona.

Predsjednik Udruženja/član Vijeća:         

 Hrvoje Šimac, direktor

GRADSKA SIGURNOST

Šimac i sin d.o.o.

21 000 Split, Kroz Smrdečac 45

Tel: 021/395-833

Fax: 021/395-833

E-mail:gradska-sigurnost@st.t-com.hr

www.gradska-sigurnost.hr

 

Zamjenik Predsjednika Udruženja/član Vijeća

 Miroslav Petrović, direktor

“ALZAS ALARMS “ d.o.o

40 300 ČAKOVEC, Kalnička 58

Tel: 040/384-100

Fax: 040/384-101

E-mail: alzas@alzasalarms.com

www.alzasalarms.com

 

Poslovni tajnik Udruženja

Tomislav Relja, stručni suradnik

Hrvatska gospodarska komora, Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo

10 000 ZAGREB, Draškovićeva 45

Tel: 01/ 4606-842

Fax: 01/ 4606-734

E-mail: trelja@hgk.hr

Web: www.hgk.hr

 

 GRUPACIJE UNUTAR UDRUŽENJA

Grupacija istražnih djelatnosti

Njegoslav Blažek, direktor

DETEKTIV SOVA k.d.

10 000 Zagreb, Rendićeva 3

Tel. 01/2317-007

Fax. 01/2317-008

E-mail: detektiv@zg.t-com.hr                                              

Voditelj Grupacije istražnih djelatnosti

 

 ČLANOVI VIJEĆA UDRUŽENJA ISTRAŽNIH I ZAŠTITNIH DJELATNOSTI

Njegoslav Blažek, direktor

DETEKTIV SOVA k.d.

10 000 Zagreb, Rendićeva 3

Tel. 01/2317-007

Fax. 01/2317-008

E-mail: detektiv@zg.t-com.hr                                              

Voditelj Grupacije istražnih djelatnosti

 

Velimir Ostoić, direktor

ADRIATIC ZASTITA PROJEKT d.o.o

10 000 ZAGREB, Žitnjak bb( TPK)

Tel: 01/ 2455705

Fax: 01/ 2455705

E-mail: velimir.ostoic@azp.hr

 

Neven Martić, direktor

AKD ZAŠTITA d.o.o.

10000 ZAGREB, Savska 28

Tel: 01/4800-200

Fax: 01/4800-272

E-mail. akd-zastita@akd-zastita.hr

www.akd-zastita.hr

 

Trpimir Lučić, direktor

Securitas Hrvatska d.o.o.

10 000 Zagreb, Zelinska ulica 3

Tel. 01/6173-000

Fax. 01/6173-130

 E-mail: info@securitas.com

www.securitas.com

 

Tihomir Čuljak, direktor

SIGURNOST d.o.o

31 000 OSIJEK, Gundulićeva 5

Tel: 031/283-470, 283-463

Fax: 031/283-470

E-mail: sigurnost@os.t-com.hr

www.sigurnost.hr

 

Boris Belušić, član Uprave

SIGURNOST d.o.o.

52 220 LABIN, Rudarska 1

Tel: 052/856-482

Fax: 052/855-230

E-mail:info@sigurnost-labin.com.hr

www.sigurnost-belusic.hr

                                              

Marko Sikirica, pomoćnik tehničkog direktora

Tehnozavod Marušić d.o.o.

10 000 ZAGREB, XIIII PODBREŽJE 26

Tel: 01/6599-600

Fax: 01/6539-666

info@tehnozavod.hr

www.tehnozavod.hr

 

Ivan Žugaj, izvršni direktor                                       

ZAŠTITA - Zagreb  d.o.o.

10 000 ZAGREB, Savska 163b

Tel: 01/5635-522

Fax: 01/6191-748

E-mail: zastita@inet.hr

www.zastita-zagreb.hr

 

Dane Sučić, prokurist

ZAŠTITAR - SUČIĆ d.o.o.                                    

43 000 BJELOVAR, Preradovićeva bb                                          

Tel: 043/241-896,

Fax: 043/244-208

E-mail: zastitar-sucic@bj.t-com.hr

www.zastitar-sucic.hr

                                       

Prateći dokumenti