Razvoj područja posebne državne skrbi

www.pixabay.com
Projekt razvoja područja posebne državne skrbi nastoji odrediti smjernice razvoja, s ciljem povećanja gospodarske aktivnosti i smanjenja nezaposlenosti, a sve zbog razvojnog zaostajanja ovih područja za ostalim dijelovima Republike Hrvatske.

U dokumentu se inzistira na kvaliteti razvoja koji se usmjerava na iskorištavanje vrijednosti, osobito prirodnih, te se temelji na koordinaciji svih dionika koji mogu utjecati na razvoj. Kod izrade bilo kojeg dokumenta kojemu je cilj razvoj, potrebno je provesti aktivnosti koje će omogućiti da se postavljeni ciljevi i ostvare, pri čemu je potrebno sagledati dosadašnji razvoj, sadašnje stanje i mogućnosti te ograničenja u razvoju da bi se postigli razvojni ciljevi i ostvariti kvalitetni razvojni učinci. Iz toga bi morale nastupiti i odgovarajuće institucionalne i organizacijske promjene.
Obilježje područja posebne državne skrbi (PPDS) značajno je razvojno zaostajanje za ostalim dijelovima RH te ta područja očekuje razdoblje u kojem se inzistira na opisanoj kvaliteti razvoja koji se, ukupno, mora sagledavati u sklopu strategije razvoja Republike Hrvatske.

Kontakti

  • Ured HGK za područja posebne državne skrbi Knin Adresa: Ulica kralja Zvonimira 36 22300 Knin Email: knin@hgk.hr Tel: +385 22 664 540 Fax: +385 22 664 550 voditelj Ureda: Josip Laća stručni suradnik: Dunja Ćevid
  • Ured HGK za područja posebne državne skrbi Knin Tel: +385 22 664 540 Email: knin@hgk.hr
  • Ljubica Ukić Stručni suradnik Tel: +385 22 664 544 Email: ljukic@hgk.hr