Plan razvoja turizma grada Knina

Grad Knin razvija turizam u interesu rasta kvalitete života, ekonomskog blagostanja i osiguranja održive budućnosti lokalnom stanovništvu.

Plan razvoja turizma je dokument kojim se definiraju smjerovi razvoja, od poticanja poduzetništva, preko razvoja društvene infrastrukture do turizma i razvoja ljudskih potencijala.

Plan razvoja sadrži viziju, ciljeve i mjere kojima se žele ispuniti zadani ciljevi i prioriteti. U cilju dugoročnog planiranja razvoja turizma grada Knina, bolje tržišne pozicije i konkurentnosti, potrebno je izraditi razvojni plan u skladu s postojećom infrastrukturom i temeljen na analizama postojeće atrakcijske i resursne osnove.

Pravilno pozicioniranje na turističkom tržištu zahtjeva kontinuirano praćenje suvremenih turističkih trendova kroz koje se identificiraju kretanja potražnje, nove tržišne prilike, područja mogućih ulaganja i infrastrukturne potrebe. Posebno se mora istaknuti da Grad Knin sa svojim prirodnim položajem, dobrom prometnom povezanošću, vrijednom kulturno-povijesnom i prirodnom baštinom, te sa svim ostalim turističkim resursima nema turističku tradiciju i da se u biti u razvoju turizma mora krenuti ispočetka.

Plan možete pročitati u pratećim dokumentima na ovoj stranici.

Kontakti

  • Ured HGK za područja posebne državne skrbi Knin Adresa: Ulica kralja Zvonimira 36 22300 Knin Email: knin@hgk.hr Tel: +385 22 664 540 Fax: +385 22 664 550 voditelj Ureda: Josip Laća stručni suradnik: Dunja Ćevid
  • Ured HGK za područja posebne državne skrbi Knin Tel: +385 22 664 540 Email: knin@hgk.hr
  • Anastazija Pokrovac Administrativni tajnik Tel: +385 22 664 540 Email: apokrovac@hgk.hr