Održana HACCP radionica u HGK – Županijskoj komori Rijeka

Vrijeme održavanja: 29.03.2017. - 30.03.2017.   /   Rok prijave: 24.03.2017.

U organizacija HGK – Županijske komore Rijeka i Odjela za upravljanje kvalitetom Hrvatske gospodarske komore 29. i 30. ožujka u ŽK Rijeka održana je dvodnevna HACCP-edukacija namijenjena subjektima u poslovanju s hranom koji proizvode, prerađuju ili distribuiraju hranu ili hranu za životinje u skladu s Uredbom 178/2002 (Zakon o hrani, europsko prehrambeno pravo). Edukacija je obuhvatila preduvjete i preduvjetne programe, analizu opasnosti i HACCP-plan te kratku provjeru stečenog znanja.

Edukaciju je održala voditeljica Odjela za upravljanje kvalitetom HGK Nevenka Gašparac. Na radionici je bilo četrdesetak sudionika – tvrtki, obrta i OPG-ova s područja Primorsko-goranske i Istarske županije.

Kontakti

  • Sanja Antonin Viši stručni suradnik Tel: +385 51 209 139 Email: santonin@hgk.hr