Alternativno rješavanje potrošačkih sporova – brže, jeftinije i manje formalno

"Sud časti pri HGK pruža ravnopravnu zaštitu svim potrošačima, neovisno o složenosti spora. Uz potrošača, i komorske članice prihvaćaju ovaj način rješavanja spora te se odazivaju na postupke, a sud je stekao bogato iskustvo te izgradio bogatu sudsku praksu", istaknula je tajnica Suda časti pri HGK Zdravka Kezele-Kokorić.

"Hrvatska gospodarska komora je putem svojeg Suda časti i Centra za mirenje jedan od najvažnijih nositelja izvansudskog rješavanja sporova u Hrvatskoj. Čak 90 % svih zaprimljenih prijava odnosi se na prijave potrošača odnosno potrošačke sporove. Zato očekujem da HGK bude prepoznata kao glavno tijelo i stup za alternativno rješavanje potrošačkih sporova, i to usvajanjem Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova", rekla je direktorica Sektora za trgovinu HGK Ema Culi na konferenciji Novi trendovi u rješavanju potrošačkih sporova, održanoj u Zagrebu  povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite potrošača.

Istaknula je da je samo Sud časti pri HGK prošle i pretprošle godine postupio po 365 prijava i proveo 169 prethodnih postupaka mirenja, a sam je postupak pred Sudom besplatan. "Takvi se sporovi rješavaju brže, jeftinije i manje formalno", objasnila je Culi, čime se rasterećuju redovni sudovi i doprinosi učinkovitijoj zaštiti samih potrošača. Zamjenica glavne tajnice Hrvatske obrtničke komore Mirela Lekić također je istaknula da i HOK ima dugu tradiciju i iskustvo u rješavanju potrošačkih sporova, neovisnim i nepristranim djelovanjem komorskog Suda časti te Centra za mirenje.

Pomoćnik ministra gospodarstva Željko Pravdić najavio je da će Zakon o alternativnom rješavanju sporova (ARS) uskoro biti u saborskoj proceduri te je istaknuo da ARS nudi jednostavno, učinkovito, brzo i jeftino izvansudsko rješavanje sporova između potrošača i trgovaca.

Nakon usvajanja zakona o ARS-u, i u Hrvatskoj će s radom početi ODR (engl.Online Dispute Resolution) platforma koju ostale države EU već upotrebljavaju. "Riječ je o interaktivnoj internetskoj stranici putem koje će potrošači moći podnijeti zahtjev za alternativnim načinom rješavanja spora, i to u odnosu na trgovce iz bilo koje druge države članice EU. Sporovi će se rješavati online, što će trgovcima omogućiti bitno jednostavnije poslovanje te višu razina konkurentnosti na EU tržištu, a potrošačima brz, jeftin i učinkovit sustav rješavanja sporova", objasnila je Culi.

Maria-Luisa Janschek iz Opće uprave Europske komisije za pravosuđe i potrošače rekla je da upravo mogućnost traženja jednostavnog i jeftinog rješenja sporova može potaknuti povjerenje potrošača i trgovaca u jedinstveno digitalno tržište te tako premostiti prepreke za pronalaženje rješenja sporova nastalih iz prekograničnih online transakcija. Također, osiguravanje pristupa jednostavnom, učinkovitom, brzom i jeftinom načinu rješavanja nacionalnih i prekograničnih online i offline potrošačkih sporova, za kupovine obavljene putem Interneta, pridonijet će daljnjem razvoja internetske trgovine te povećanju povjerenja i trgovaca i potrošača u jedinstveno tržište.

U panel-raspravi o provedbi Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova voditeljica Službe za zaštitu potrošača Ministarstva gospodarstvaĐema Bartulović rekla je kako je namjera nove zakonske regulative vratiti povjerenje potrošača te potaknuti internetsku prodaju i kupovinu izvan zemlje. Zadaća je da se potrošaču pomogne u olakšavanju procedure kako bi riješio spor, a da rješavanje sporova bude u korist i trgovaca i potrošača.

Tajnica Centra za mirenje pri HGK Mirjana Košec objasnila je da mirenje predstavlja dobrovoljan postupak koji prihvaćaju obje strane u sporu. Rekla je i da potrošači nisu dovoljno dobro upoznati s mogućnostima te s postupcima ARS-a, a obraćaju se češće Sudu časti, koji postupak provodi bez obzira na odaziv jedne strane u sporu.

Tajnica Suda časti HOK-a i Centra za mirenje pri HOK-u Suzana Kolesar napomenula je stroge mjere koje sudsko tijelo može donijeti u postupcima, od opomene, čak do prestanka obavljanja djelatnosti, a Vanja Bilić iz Hrvatska Udruge za mirenje kazao je da naglasak stavljaju na pitanja pravednosti te se orijentiraju na interese stranaka u sporu. "U slučaju spora, potrebno je tražiti iskusnog i obrazovanoga miritelja, a ako mirenje nije postignuto, ostaje sud kao posljednja mogućnost", rekao je Bilić. Nives Grgurić iz Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje rekla je kako su postupci mirenja vrlo dobro prihvaćeni od potrošača te se u 70 posto slučajeva uspješno okončavaju, a odvjetnica Diana Kladar kazala je da su pristupanjem Hrvatske u EU suci morali promijeniti razmišljanja jer su sad obavezani i odlukama Europskog suda, a to je uspješnije na višim sudskim instancama. "Potrošači najviše poznaju inspekciju čiji je doprinos osobito važan jer može pokrenuti prekršajni postupak, što je dovelo do toga da su se trgovci počeli raspitivati o svojim obvezama i pravima. Također, važni su sudovi časti te su trgovci spremniji rješavati sporove mirnim putem i ne žele izgubiti kupca", istaknula je Kladar. Zaključeno je da alternativno rješavanje sporova sigurno ima budućnost te da takav način rješavanja sporova sve više prihvaćaju i trgovci i potrošači.

Organizatori konferencije su Ministarstvo gospodarstva i Europski potrošački centar uz potporu HGK i HOK-a.

Kontakti

  • Sud časti pri HGK Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: sudcasti@hgk.hr Tel: +385 1 4848-624 Tel 1: +385 1 4848-628 Fax: +385 1 4848-625
  • prof.dr.sc. Jasna Omejec Predsjednica Suda Tel: Email: sudcasti@hgk.hr
  • Zdravka Kezele-Kokorić Tajnica Suda Tel: +385 1 484 8624 Email: zkezele@hgk.hr
  • Blanša Ažić Manevski Stručna referentica Tel: +385 1 456 1504 Email: bmanevski@hgk.hr
  • Nataša Cigetić Stručna referentica Tel: +385 1 484 8628 Email: ncigetic@hgk.hr