Što je potvrda o podrijetlu robe i gdje se može dobiti?

Potvrda o podrijetlu (Certificate of origin) izdaje se kao dokaz podrijetla robe. U RH ovu potvrdu izdaje Hrvatska gospodarska komora. Pravila o podrijetlu robe možemo podijeliti na:

  • povlašteno (preferencijalna) podrijetlo
  • nepovlašteno (nepreferencijalna) podrijetlo.

Za razliku od preferencijalnih pravila podrijetla čija je svrha da roba koja zadovoljava ista ostvaruje preferencijalnu stopu carine pri uvozu, nepreferencijalna pravila predstavljaju „ekonomsku“ nacionalnost robe. Ne služe za primjenu preferencijalne stope, nego za dokazivaje EU/hrvatskog podrijetla i pravilnu primjenu mjera ekonomske politike poput dokazivanja EU nepreferencijalnog podrijetla kod izvoza (u zemlje s kojima EU nema sklopljeni ugovor o slobodnoj trgovini ili neki jednostrani aranžman);ili npr.za dokazivanje podrijetla robe kod korištenje sredstava iz EU fondova i sl.

Roba može steći nepreferencijalno podrijetlo ukoliko je u cjelosti dobivena u jednoj državi ili kada se proizvodi u više država; smatra se podrijetlom iz države u kojoj je prošla posljednju bitnu gospodarski opravdanu obradu ili preradu. Kriterij posljednje bitne gospodarski opravdane obrade ili prarade dokazuje se na sljedeća tri načina:

  1. promjena tarifnog broja
  2. zadovoljena pravila iz propisa obrade ili prerade nad robom bez podrijetla
  3. kriterij dodane vrijednosti

Potvrde se izdaju na obrascu Potvrde o podrijetlu robe. Svaka potvrda o podrijetlu ima serijski broj, otisnut po kojem se može prepoznati, a ovjerava ju pečatom HGK i potpisuje osoba ovlaštene za to.

EU nepreferencijalna pravila podrijetla propisana su:

  • člancima 22. do 26. Uredbe Vijeća br. 2913/92 (Carinski zakonik Zajednice SL L 302/1992)
  • člancima 35. – 65. i prilozima 9. -11. Uredbe Komisije br. 2454/93 (Uredba za provedbu Carinskog zakonika Zajednice – SL L 253/1993)

 

Kontakti

  • Senada Prpić viša stručna suradnica Tel: +385 44 524 114 Email: sprpic@hgk.hr