25. Hrvatski arbitražni dani / 25th Croatian Arbitration Days

 

Stalno arbitražno sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u suradnji s Međunarodnim arbitražnim sudištem Međunarodne trgovačke komore (ICC ICA) iz Pariza sa zadovoljstvom vas poziva na međunarodno savjetovanje 25. Hrvatski arbitražni dani koje će se održati 7. i 8. prosinca 2017. u zgradi Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu, na adresi Rooseveltov trg 2.

Savjetovanje će otvoriti pozvani govornik dr. Rolf Trittman, ugledni arbitar u području međunarodne trgovačke arbitraže i član ICC ICA, s temom Temeljni izazovi međunarodnoj trgovačkoj arbitraži u sljedećih 25 godina.

Kao okvirnu temu izabrali smo onu dostojnu jubilarnog savjetovanja Procesnopravni aspekti međunarodne trgovačke arbitraže. U okviru ove teme značajan dio savjetovanja bit će posvećen jednom od ključnih pitanja svakog arbitražnog postupka – izvođenju dokaza. Analizirat će se izvođenje pojedinih vrsta dokaza (isprave, svjedoci, vještaci), predstaviti praksa SAS HGK o ovom važnom pitanju, inicijativa za donošenje novih pravila o izvođenju dokaza u međunarodnoj trgovačkoj arbitraži, kao alternativa IBA Pravilima o izvođenju dokaza, te upotreba tehnologije u izvođenju dokaza i arbitražnom postupku. Osim toga, razmotrit će se vođenje arbitražnog postupka i uloga arbitražnih ustanova u upravljanju postupkom, vanjski utjecaji na arbitražni postupak, o čemu ovisi kvaliteta pravorijeka te treba li i u kojoj mjeri povjerljivost arbitražnog postupka ustupiti pred zahtjevima za njegovom transparentnosti. Posebna će pažnja biti usmjerena prema nizu izabranih procesnih pitanja, primjerice, ulozi arbitražnog suda u zaštiti integriteta arbitražnog postupka, važnosti otkrivanja (disclosure) za arbitre, odgovornosti arbitara, novim pitanjima u vezi s troškovima arbitražnog postupka, res iudicata u arbitraži, sudbini arbitražnog pravorijeka pred nacionalnim sudovima, paralelnim i povezanim postupcima te nagodbi u arbitražnom postupku.

Na savjetovanju ćemo predstaviti i 24. broj godišnjaka Croatian Arbitration Yearbook.

Savjetovanje će se održati na hrvatskom i engleskom jeziku uz osiguran simultani prijevod.

Uz podršku Hrvatske gospodarske komore uložili smo velik trud kako bismo osigurali sudjelovanje vrsnih stručnjaka i organizirali savjetovanje koje će zadovoljiti kriterije najzahtjevnijih praktičara. Kao i prijašnjih godina, to smo učinili s ciljem da vama koji ćete odvojiti sredstva i vrijeme da biste prisustvovali savjetovanju osiguramo njegovu visoku stručnu razinu i potvrdimo ugled koji je ono u ovih prvih dvadeset i pet godina steklo u domaćoj i međunarodnoj arbitražnoj zajednici.

Radujemo se ponovnom susretu na svečarskim 25. Hrvatskim arbitražnim danima.

 
   

Prof. dr. Hrvoje Sikirić, v. r.

za Organizacijski odbor 25. HAD

 

Contacts

  • prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić President Tel: +385 1 484 8622 Email: sudiste@hgk.hr