Sniženje/ukidanje carina (tarifne suspenzije) i otvaranje kvota

Obavještavamo članice HGK da je 10. rujna 2016. godine krajnji rok za podnošenje zahtjeva za sniženje/ukidanje carina (tarifne suspenzije) i otvaranje kvota, koje će po usuglašavanju stavova država članica i Europske komisije (EK) stupiti na snagu 1. srpnja 2017. godine.

Obavještavamo članice HGK da je 10. rujna 2016. godine krajnji rok za podnošenje zahtjeva za sniženje/ukidanje carina (tarifne suspenzije) i otvaranje kvota, koje će po usuglašavanju stavova država članica i Europske komisije (EK) stupiti na snagu 1. srpnja 2017. godine.

Postupak za sniženje ili ukidanje stope carine za uvoz određene sirovine na razini EU-a može pokrenuti svaki pojedinačni proizvođač pod uvjetom da:

  • procijenjena godišnja ušteda za proizvođača na ime oslobođenja od carine (ili smanjenja carine) iznosi najmanje 15.000 €;
  • roba se u EU ne proizvodi, niti u zemljama s kojima je EU sklopila ugovore o povlaštenom trgovinskom režimu (podnosi se zahtjev za suspenziju) ili nije dostupna u dovoljnoj količini (podnosi se zahtjev za kvotu).

Zahtjevi za sniženje/ukidanje carina ili otvaranje kvota podnose se EK putem Ministarstva vanjskih i europskih poslova koje prezentira zahtjev i zastupa interese podnositelja. Krajnji rok za dostavu zahtjeva EK je 15. rujna 2016. Napominjemo da EK iza tog datuma zahtjeve ne zaprima.

Ministarstvu vanjskih i europskih poslova zahtjev je potrebno dostaviti u elektroničkom obliku (na hrvatskom i na engleskom jeziku) najkasnije do 10. rujna  2016., kako bi se zahtjevi pregledati, provjerili, po potrebi nadopunili dodatnim informacijama te proslijedili u propisanom roku EK. Nepotpune zahtjeve EK ne razmatra.

Obrasci zahtjeva (na hrvatskom i na engleskom jeziku), važeće uredbe te ostale relevantne informacije o suspenzijama i kvotama nalaze se na web stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova: http://gd.mvep.hr/hr/trgovinska-politika-europske-unije/tarifne-suspenzije/

Za sve dodatne informacije na raspolaganju stoje Nada Minčić, nada.mincic@mvep.hr - tel. 6444 624 i Tatjana Vinković, tatjana.vinkovic@mvep.hr, tel. 6444 623 

 

Kontakti

  • Vinko Mostarac viši stručni suradnik, Pododjel za europska tržišta Tel: +385 1 4561 562 Email: vmostarac@hgk.hr