Održana sjednica Gospodarskog vijeća Komore Zagreb posvećena suvremenom marketingu

Vrijeme održavanja: 05.04.2017.

Nada Finderle, direktorica tvrtke Darna d. o. o. iz Zagreba održala je predavanje Strateške smjernice suvremenog marketinga u kojem je istaknula kako česte promjene i brojne inovacije čine uvjete poslovanja sve složenijima te nove navike potrošača i sve veća konkurencija zahtijevaju nove alate i nove vještine da bi se poslovanje uskladilo s promjenama na tržištu.

Članovima vijeća predstavljene su informacije o strategiji borbe za potrošača te je objašnjeno koji su novi mediji i marketinški alati i kako potrošači donose odluke o kupnji, koja su nova pravila u odnosu brand – potrošač i kako izbjeći najčešće pogreške u koracima i osigurati maksimalne rezultate. Glavni je naglasak bio na poznavanju potrošača odnosno koju se skupinu potrošača želi privući.

Nakon kraće rasprave, sudionici su donijeli zaključak da u poslovnom svijetu koji se neprestano mijenja i raste, marketing ima veliku ulogu u praćenju novih pravila u odnosu brand – potrošač te u osiguravanju postizanja maksimalnih rezultata.