Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned

Zakonski okvir za obavljanje djelatnosti

Zakonski okvir
Osnovna uloga otpremnika je da organizira prijevoz robe i druge s tim povezane radnje (skladištenje, pretovar, kontrolu robe, carinjenje i dr.) za drugu osobu (naručitelja) prema njegovom nalogu, odnosno ugovoru o otpremanju.
U Republici Hrvatskoj ne postoji poseban zakonski propis koji se odnosi na otpremničku djelatnost u cjelini odnosno koji bi regulirao sve ili barem većinu otpremničkih poslova.
Ova djelatnost je djelomično regulirana Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 78/15), te dijelom carinskim propisima kada se radi o obavljanju poslova zastupanja u carinskim postupcima.
U Zakonu o obveznim odnosima ugovor o otpremi (špedicija) je posebno imenovan ugovor. Ugovor o otpremi je ugovor između otpremnika i nalogodavatelja kojim se otpremnik obvezuje da zbog otpreme određene robe sklapa u svoje ime i za račun nalogodavatelja ili u ime i za i za račun nalogodavatelja ugovor o prijevozu i druge uobičajene poslove i radnje potrebne za izvršenje otpreme, a nalogodavatelj se obvezuje isplatiti mu određenu naknadu.
Temeljem navedene zakonske odredbe otpremnik je zastupnik svog nalogodavatelja.
Kada nastupa u ime i za račun nalogodavatelja zastupanje je izravno, a kada nastupa u svoje ime, a za račun nalogodavatelja tada je zastupanje neizravno (komisionar).

Za obavljanje poslova carinskog otpremništva, odnosno zastupanja u carinskim postupcima, potrebno je posjedovati odobrenje (licencu). Odobrenje izdaje Ministarstvo financija - Carinska uprava Republike Hrvatske.

Propisi koji reguliraju ove poslove su:
- Zakon o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku (NN 92/01)
- Pravilnik o davanju odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenim carinskim otpremnicima i ovlaštenim carinskim zastupnicim (NN 93/02, 125/02 , 68/03, 122/07, 45/14).

-Pravilnik o polaganju stručnog ispita za ovlaštenog carinskog zastupnika (NN 9/14)

Kategorija:Udruženje međunarodnih otpremnika