Tipologija prodavaonica
Klasifikacija prodavaonica i ostalih oblika prodaje u trgovini na malo u Hrvatskoj Na temelju zaključaka Vijeća Udruženja trgovine osnovana je Radna grupa koja je izradila Klasifikaciju prodavaonica i ostalih oblika prodaje u trgovini na malo u Hrvatskoj.
Kategorija: Sektor za trgovinu