Novosti i događanja

Objava

Održano Savjetovanje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka (AZOP) o...

Objava

Radionica SEPA izravna terećenja

Sastanak

ŽK Sisak poziva na HBOR-ov Info-dan

Edukacija

Radionica Pokreni digitalnu transformaciju svojeg poslovanja

Edukacija

Info dan o intelektualnom vlasništvu za predstavnike malog i srednjeg...

Edukacija

Seminar o novostima u pravu na pristup informacijama i zaštiti osobnih...

Sastanak

Održana Osnivačka skupština Hrvatske udruge poslovnih žena Krug – ogra...

Manifestacija

Dodijeljena su priznanja Plaketa Zlatna kuna 2017. i Dubrovačka vidra...

Sastanak

Na svečanoj sjednici Gospodarskog vijeća ŽK Zadar priznanja najuspješn...

Financijske djelatnosti i osiguranje

Leasing

Županijska komora Slavonski Brod

  • Županijska komora Slavonski Brod Tel: +385 35 448 583 Email: hgksb@hgk.hr
  • Krešimir Rudec Direktor Županijske komore Tel: +385 35 448 583 Email: krudec@hgk.hr

Županijska komora Sisak

  • Dragoslav Krnjaić viši stručni referent Tel: +385 44 524 117 Email: dkrnjaic@hgk.hr

Županijska komora Pula

  • Koraljka Vitasović Viša stručna suradnica Tel: +385 52 378 135 Email: kvitasovic@hgk.hr

Županijska komora Bjelovar

  • Martina Posavac Ćurić Direktorica Tel: +385 43 274 065 Email: mposavac@hgk.hr

Županijska komora Rijeka

  • Nikola Musulin Viši stručni suradnik Tel: +385 51 209 155 Email: nmusulin@hgk.hr

Pretraživanje novosti