Novosti i događanja

Edukacija

Radionica o inovativnom upravljanju timovima u ŽK Pula

Edukacija

Radionica o naknadama za posebne kategorije otpada u ŽK Osijek

Sastanak

Poziv na predstavljanje projekta Rekonstrukcija i opremanje poduzetnič...

Sastanak

Najuspješnijim tvrtkama Šibensko-kninske županije u 2016. dodijeljeno...

Edukacija

ŽK Pula poziva na radionicu Digitalna garaža – Pokreni digitalnu trans...

Edukacija

Besplatan seminar o pripremama za godišnji obračun i novostima u godiš...

Edukacija

Savjetovanje Modernizacija zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka –...

Manifestacija

9. konferencija o društveno odgovornom poslovanju

Objava

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom za Hrvatsku predstavlja ozbil...

Zaštita okoliša i gospodarenje vodama

Gospodarenje posebnim kategorijama otpada i zaštita okoliša

Županijska komora Bjelovar

  • Miljenko Juratovac Viši stručni referent Tel: +385 43 274 063 Email: mjuratovac@hgk.hr

Županijska komora Slavonski Brod

  • Maja Balen Mušija stručni suradnik Tel: +385 35 448 583 Email: mbalen@hgk.hr

Županijska komora Vukovar

  • Josip Takač Stručni suradnik Tel: +385 32 441 155 Email: jtakac@hgk.hr

Županijska komora Krapina

  • Županijska komora Krapina Tel: +385 49 371 883 Email: hgkkr@hgk.hr

Županijska komora Pula

  • Denis Hrelja Viši stručni suradnik Tel: +385 52 378 115 Email: dhrelja@hgk.hr

Županijska komora Karlovac

  • Josip Desović stručni suradnik Tel: +385 47 612111 Email: jdesovic@hgk.hr

Županijska komora Split

  • Olga Škevin, dipl.ing. stručna suradnica Tel: +385 21 321 138 Email: oskevin@hgk.hr

Županijska komora Rijeka

  • Blanka Kalokira Viši stručni suradnik Tel: +385 51 209 169 Email: bkalokira@hgk.hr

Županijska komora Požega

  • Božo Čavar Viši Stručni Suradnik Tel: +385 34 620 022 Email: bcavar@hgk.hr

Županijska komora Varaždin

  • Snježana Štiber stručna suradnica Tel: +385 42 405 491 Email: sstiber@hgk.hr

Pretraživanje novosti