Zakon o turističkoj inspekciji

Shutterstock

Zakon o turističkoj inspekciji (NN 19/14)

  • Pravilnik o iskaznici i znački turističkog inspektora (NN 45/14)
  • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika turističkih inspektora (NN 45/14)
  • Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje turističkog inspektora izvršava pečaćenjem  (NN 45/14)

Kontakti

  • Sektor za turizam Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: turizam@hgk.hr Tel: +385 1 456 1570 Tel 1: +385 1 456 1660 Fax: +385 1 482 8499 Direktor: Antonia Urlić : Sektor za turizam
  • Sektor za turizam Tel: +385 (0)1 456-1570 Email: turizam@hgk.hr
  • Udruženje turističkih brodara Tel: +385 21 321 118 Email: nbusic@hgk.hr
  • Antonia Urlić Poslovni tajnik Tel: +385 1 456 1792 Email: kampovi@hgk.hr
  • Lana Petrović Viši stručni savjetnik Tel: + 385 1 456 1617 Email: lpetrovic@hgk.hr