Pozivamo vas na edukaciju za primjenu novog Zakona o pružanju usluga u turizmu Sjednica Vijeća Udruženja pružatelja usluga smještaja na plovilima – charter Pozivamo vas na plenarnu sjednicu Zajednice kulturnog turizma Poziv na sudjelovanje na 7. međunarodnom sajmu turizma PLACE2GO

Pozivamo vas na edukaciju za primjenu novog Zakona o pružanju usluga u turizmu

Sjednica Vijeća Udruženja pružatelja usluga smještaja na plovilima – charter

Pozivamo vas na plenarnu sjednicu Zajednice kulturnog turizma

Poziv na sudjelovanje na 7. međunarodnom sajmu turizma PLACE2GO

Projekti i akcije

Benchmarking izvještaji