Prijave za Program edukacije za nositelje i organizatore turističkih sadržaja u prirodi

Contacts

  • Sektor za turizam Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: turizam@hgk.hr Tel: +385 1 456 1570 Tel 1: +385 1 456 1660 Fax: +385 1 482 8499 Direktor: Antonia Urlić : Sektor za turizam
  • Sektor za turizam Tel: +385 (0)1 456-1570 Email: turizam@hgk.hr
  • Udruženje turističkih brodara Tourist Shipowners Association Tel: +385 21 321 118 Email: nbusic@hgk.hr
  • Antonia Urlić Tel: +385 1 456 1792 Email: kampovi@hgk.hr
  • Lana Petrović Tel: +385 1 456 1617 Email: obiteljski@hgk.hr
  • Lana Petrović Tel: + 385 1 456 1617 Email: lpetrovic@hgk.hr