Grupacija jedinstvenih luksuznih hotela (GJLH)

Grupacija jedinstvenih luksuznih hotela djeluje u sklopu Udruženja hotelijera pri HGK. Članica HGK koja želi postati članom Grupacije jedinstvenih luksuznih hotela mora zadovoljiti sljedeće minimalne uvjete:

•        Kategorija: 4* ili 5* i/ili hotel baština visoke kvalitete
•        Veličina: najviše 60 soba
•        Sadržaji: restoran koji pruža poseban gourmet doživljaj
•        Jedinstvena prodajna ponuda: u najmanje jednoj od kategorija - povijest, kultura, priroda, konceptualni dizajn, doživljaj i inovativnost.

Detaljnije informacije o uvjetima i proceduri pristupanja Grupaciji možete pronaći u pratećim dokumentima.

Contacts

  • Sektor za turizam Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: turizam@hgk.hr Tel: +385 1 456 1570 Tel 1: +385 1 456 1660 Fax: +385 1 482 8499 Direktor: Antonia Urlić : Sektor za turizam
  • Sektor za turizam Tel: +385 (0)1 456-1570 Email: turizam@hgk.hr
  • Udruženje turističkih brodara Tourist Shipowners Association Tel: +385 21 321 118 Email: nbusic@hgk.hr
  • Antonia Urlić Tel: +385 1 456 1792 Email: kampovi@hgk.hr
  • Lana Petrović Tel: + 385 1 456 1617 Email: lpetrovic@hgk.hr