Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju

Pixabay

U Narodnim novinama broj 102 / 2015 od 25. rujna 2015. godine objavljene su promjene u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_102_1973.html

Kontakti

  • Sektor za trgovinu Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: trgovina@hgk.hr Tel: +385 1 456 1624 Fax: +385 1 456 1542 Direktor: Ema Culi
  • Sektor za trgovinu Tel: +385 1 456 1624 Email: trgovina@hgk.hr
  • Ema Culi Direktorica Tel: +385 1 456 1728 Email: eculi@hgk.hr
  • Tomislava Ravlić Pomoćnica direktora Tel: +385 1 456 1611 Email: travlic@hgk.hr
  • Hrvoje Paver Pomoćnik direktora Tel: +385 1 456 1735 Email: hpaver@hgk.hr
  • Ivana Kaurinović Administrativni tajnik Tel: +385 1 456 1624 Email: ikaurinovic@hgk.hr