Upis u Registar posrednika u prometu nekretnina

Posrednik u prometu nekretnina ovlašteno je trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik koji ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina.

Da bi posrednik mogao započeti obavljati svoju djelatnost mora podnijeti Ministarstvu gospodarstva na obrascu zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina na adresu:
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Uprava za trgovinu i unutarnje tržište
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb

Zahtjev mora sadržavati sljedeće podatke i dokaze:
– temeljni akt društva: društveni ugovor ili statut, odnosno obrtnicu,/ preslika /
– rješenje trgovačkog suda o upisu u sudski registar,/ preslika /, odnosno Izvadak iz obrtnog registra/
– obavjest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD
– ugovor o radu na puno radno vrijeme s osobom koja je agent posredovanja u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: agent), / preslika /
– ugovor o osiguranju s ovlaštenim osiguravateljskim društvom za slučaj odgovornosti za štetu nastalu obavljanjem djelatnosti posrednika, i to za svotu osiguranja najmanje od 200.000,00 kuna po jednome štetnom događaju, odnosno 600.000,00 kuna za sve odštetne zahtjeve u jednoj osiguravateljskoj godini. / preslika /

Prilikom podnošenja zahtjeva plaća se taksa (biljezi) u iznosu od 70,00 kn.
Sektor za trgovinu Hrvatske gospodarske komore vrši upis posrednika u prometu nekretnina u Registar posrednika u prometu nekretnina na temelju rješenja Ministarstva o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina.
Registar sadrži slijedeće podatke:
– Registarski broj upisa u Registar
– Datum upisa
– Broj i datum rješenja Ministarstva o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina
– Osnovne podatke o poslovnom subjektu: matični broj, oznaku da li se radi o trgovačkom društvu, trgovcu pojedincu ili obrtniku, naziv i sjedište, adresa poslovanja, županija, telefon, fax, e-mail
– Podaci o agentu/agentima posredovanja u prometu nekretnina koji je u stalnom radnom odnosu kod posrednika
– Osiguravateljno društvo kod kojeg je posrednik u prometu nekretnina osiguran

Posrednik je dužan svaku promjenu podataka koji se evidentiraju u Registru prijaviti Sektoru za trgovinu Hrvatske gospodarske komore u roku 30 dana od dana nastanka promjene radi upisa promjene u Registar.

Promjene podataka dostavljaju se na adresu:

Hrvatska gospodarska komora, Sektor za trgovinu, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, e-mail: nekretnine@hgk.hr; tel: 01/4561-664, fax: 01/4561-542.

Contacts

  • Sektor za trgovinu Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: trgovina@hgk.hr Tel: +385 1 456 1624 Fax: +385 1 456 1542 Direktor: Ema Culi
  • Sektor za trgovinu Trade Sector Tel: +385 1 456 1624 Email: trgovina@hgk.hr
  • Ema Culi Sector Director Tel: +385 1 456 1728 Email: eculi@hgk.hr
  • Tomislava Ravlić Assistant Director Tel: +385 1 456 1611 Email: travlic@hgk.hr
  • Hrvoje Paver Assistant Director Tel: +385 1 456 1735 Email: hpaver@hgk.hr
  • Ivana Kaurinović Executive Administrative Assistant Tel: +385 1 456 1624 Email: ikaurinovic@hgk.hr