Zakon o porezu na dodanu vrijednost

Pixabay

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 148/13, 143/14)

Kontakti

  • Sektor za promet i veze Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: promet@hgk.hr Tel: +385 1 460 6726 Fax: +385 1 460 6731 Direktor: Dario Soldo
  • Sektor za promet i veze Tel: +385 (0)1 4606 726 Email: promet@hgk.hr