Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti komercijalnog prijevoza unutarnjim vodnim putovima

Pixabay

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_06_50_1338.html

Kontakti

  • Sektor za promet i veze Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: promet@hgk.hr Tel: +385 1 460 6726 Fax: +385 1 460 6731 Direktor: Dario Soldo
  • Sektor za promet i veze Tel: +385 (0)1 4606 726 Email: promet@hgk.hr