Carinski zakonik Zajednice

Pixabay

Carinski zakonik Zajednice - Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice – pročišćeni tekst

Kontakti

  • Sektor za promet i veze Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: promet@hgk.hr Tel: +385 1 460 6726 Fax: +385 1 460 6731 Direktor: Dario Soldo
  • Sektor za promet i veze Tel: +385 (0)1 4606 726 Email: promet@hgk.hr