Katalog HRVATSKE DRVNE INDUSTRIJE

HGK
Pred vama je katalog HRVATSKE DRVNE INDUSTRIJE zamišljen kao vodič kroz ponudu, mogućnosti i znanja domaćih drvoprerađivača. U sklopu kataloga predstavljen je i projekt DRVO JE PRVO! te aktivnosti koje Projekt i hrvatska drvna industrija provode u svrhu poticanja uporabe drva i podizanja svijesti stanovništva o uporabi drva i održivosti šumarstva.

Domaća drvna industrija još uvijek prolazi kroz utjecaj  financijske i gospodarske krize, sagledava vlastite, ali i društvene prednosti, kao i nedostatke i slabosti koje sprječ avaju potpuno iskorištenje prilika otvorenih pred hrvatskim gospodarstvom i društvom.

Drvni i šumarski sektor biti će nedvojbeno suočen sa širokom paletom konkurentnosti, problema i izazova na zajedničkom tržištu EU ali i svijeta. Pri tome industrija treba uposliti vlastite vještine i kreativnost u održavanju konkurentnosti i iskoristiti potencijalne mogućnosti koje takođ er postoje u drvu kao materijalu.

Drvo ne samo da je jedan od rijetkih domaćih sirovinskih resursa, već su i njegove uporabne vrijednosti u estetskom, kvalitativnom, ekološkom smislu gotovo nezamjenjive. Stoga svako ozbiljno promišljanje gospodarskog razvoja RH mora predvidjeti korištenje i ugradnju visokokvalitetnih proizvoda domaćih drvnih proizvođača koji ulažu sve raspoložive resurse i znanje u oplemenjivanje izuzetno vrijedne domaće sirovine.

Prema istraživanjima u Hrvatskoj,  čak 40% građana želi živjeti u drvenoj kući, no preko 60% smatra da je slabo informirano o drvu i drvnim proizvodima, napose o hrvatskim proizvođačima.

Ovim putem željeli bi ukazati i podsjetiti struč nu i širu javnost da hrvatska drvna industrija ima vrlo dugu tradiciju, da ima vrlo vrijedne proizvode iz svjetski poznatog i cijenjenog slavonskog hrasta, da ima dizajn proizvode u skladu sa svjetskim trendovima i da uvelike brine o ekologiji te obnovljivim izvorima energije.

Drvni sektor, kao strateška grana gospodarstva Republike Hrvatske, također plijeni pozornost domaće javnosti budući da se oslanja na domaće resurse koji su kvalitetni, certificirani i dostupni, a nadamo se da će drvni sektor dobiti obzirom na značaj, mjesto koje mu i pripada, na način da bude spreman racionalno koristiti prirodne drvne resurse, odnosno očuvati okoliš, povećati broj zaposlenih u sektoru te povećati konkurentnost proizvoda od drva.

Svima želimo mnogo uspjeha!

Projektni tim „DRVO JE PRVO“

Kontakti

  • Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: poljoprivreda@hgk.hr Tel: +385 1 4561 644 Tel 1: +385 1 4826 066 Fax: +385 14561 545 Direktor: Božica Marković
  • Petar Ćurić Stručni suradnik Tel: + 385 1 4561 643 Email: pcuric@hgk.hr