Zakon o porezu na dodanu vrijednost

e-porezna.porezna-uprava.hr

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 148/13 i 143/14)


• Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (NN 79/13) (NN 146/12); (NN 160/13); (NN 157/14); (NN 130/15)

Kontakti

  • Sektor za međunarodne poslove i EU Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: eoi@hgk.hr Tel: +385 1 482 8382 Fax: +385 1 482 8379 direktorica: Silva Stipić Kobali tajnica: Lidija Rajković
  • Sektor za međunarodne poslove i EU Tel: +3851 4828 382 Email: eoi@hgk.hr
  • Marko Babić pomoćnik direktorice Tel: +385 1 456 1574 Email: mbabic@hgk.hr