Kohezijska politika Europske unije i Hrvatska 2014. – 2020. – Vodič kroz strateški okvir i pregled mogućnosti financiranja

Izdavanjem publikacije Hrvatska gospodarska komora poduzetnicima, a i zainteresiranoj javnosti, približava tematiku Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Republika Hrvatska 1. srpnja 2013. godine pristupila je Europskoj uniji te time postala punopravna članica elitnoga kluba zemalja, koji je jedan od najznačajnijih političkih i gospodarskih čimbenika na svijetu. Punopravno članstvo, između ostalog, donosi i velike mogućnosti koje pružaju fondovi Kohezijske politike EU. Sama upotreba sredstava fondova Europske unije predstavlja veliku priliku, ali i izazov za Republiku Hrvatsku.

Izdavanjem publikacije "Kohezijska politika Europske unije i Hrvatska 2014. - 2020. - Vodič kroz strateški okvir i pregled mogućnosti financiranja", Hrvatska gospodarska komora namjerava poduzetnicima, a i zainteresiranoj javnosti, približiti tematiku Europskih strukturnih i investicijskih fondova te pružiti informacije o mogućnostima sufinanciranja razvojnih projekata.

Publikacija obrađuje sljedeće teme:

 • Kohezijska (regionalna) politika
 • Strategija 2020. (Europe 2020)
 • Europski strukturni i investicijski fondovi
 • Regulatorni (pravni) okvir ESI fondova
 • NUTS regije u EU
 • Upravljačka struktura za provedbu fondova kohezijske politike EU u Hrvatskoj
 • Partnerski sporazum i Operativni programi
 • Učinci Kohezijske politike u novim državama članicama tijekom proračunske perspektive 2007. - 2013. i glavni prioriteti za razdoblje 2014. - 2020.

Publikaciju možete preuzeti putem poveznice.

Kontakti

 • Sektor za međunarodne poslove i EU Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: eoi@hgk.hr Tel: +385 1 482 8382 Fax: +385 1 482 8379 direktorica: Silva Stipić Kobali tajnica: Lidija Rajković
 • Igor Bobek Viši stručni suradnik Tel: +385 1 456 1798 Email: ibobek@hgk.hr
 • Irena Spahić Viša stručna suradnica Tel: +385 1 456 1639 Email: ispahic@hgk.hr
 • Zvonimir Savić direktor Sektora Tel: 01/456-1514 Email: zsavic@hgk.hr