Obnovljena baština za održivi i pametan razvoj u hiperpovezanom svijetu

Projekt "Obnovljena baština za održivi i pametan razvoj u hiperpovezanom svijetu" objedinit će baštinu i potencijale dviju važnih nacionalnih institucija u području etnografije i gospodarstva radi stvaranja jedinstvene kulturne i posjetiteljske ponude u centru Zagreba. Rekonstrukcijom, obnovom, opremanjem objekata HGK i Etnografskog muzeja te razvojem brojnih novih sadržaja i programa snažno će se pridonijeti promicanju hrvatske kulture, baštine i gospodarstva te pridonijeti jačanju turizma, poduzetništva i zapošljavanja.

Naziv projekta: Obnovljena baština za održivi i pametan razvoj u hiperpovezanom svijetu

Skraćeni naziv: KULTURA+GOSPODARSTVO=HIPERPOVEZANOST

Prijavitelj/Nositelj: Hrvatska gospodarska komora

Partner: Etnografski muzej

Ukupna vrijednost projekta: 6.249.925,00 HRK

Ukupan iznos bespovratnih EU potpora: 4.875.440,00 HRK

Trajanje projekta: 1. 12. 2016. - 1. 2. 2018.

Sažetak projekta:

U okviru ovog projekta obnovit će se i opremiti objekt Etnografskog muzeja Zagreb i dio objekta Hrvatske gospodarske komore kako bi se ti vrijedni objekti kulturne baštine, smješteni u samom centru Grada Zagreba, mogli turistički dodatno valorizirati. Partneri se udružuju kako bi se projektom kreirala prostorna, sadržajna i funkcionalna turistička cjelina u centru grada temeljena na etnografskoj kulturnoj baštini i gospodarstvu Republike Hrvatske. Postojeći objekti obaju partnera obnovit će se i opremiti modernom multimedijalnom opremom kako bi se na inovativan i interaktivan način privukli posjetitelji te predstavili turistički, obrazovni i zabavni sadržaji i ponuda. Kako bi se ta dva objekta, koji dijele zajedničko dvorište, učinilo jedinstvenom prostornom cjelinom, projektom će se izgraditi staklena interpolacija na prostoru dvorišta prezentacijske i interpretativne namjene. Interpolacija će povezivati posjetiteljske prostore obaju partnera, a na vrhu će biti uređeni atraktivni ugostiteljski prostor s vidikovcem na Zagreb i zagrebačke krovove. U ugostiteljskom objektu posluživat će se tradicionalna hrvatska jela, jelovnici će biti tematski, a sastojat će se od najmanje 15 tradicijskih jela upisanih u Registar kulturne baštine Republike Hrvatske.

Partneri su osmislili brojne sadržaje koji će se tijekom cijele godine provoditi u novouređenim prostorima u suradnji s udrugama civilnog društva, poduzetnicima, obrtnicima, drugim gospodarskim udruženjima i klasterima, javnim, obrazovnim i znanstvenim ustanovama.

 

Ciljevi projekta:
Rekonstrukcijom, obnovom i opremanjem objekti kulturne baštine koji su u obuhvatu ovog integriranog projekta te njihovi sadržaji imaju značajan potencijal postati nezaobilazne i jedinstvene posjetiteljske destinacije u Gradu Zagrebu koje će doprinijeti povećanju broja posjetitelja, turističkih dolazaka i noćenja te rastu i jačanju gospodarstva i novom zapošljavanju.
Opći cilj projekta je obnovom i valorizacijom objekata kulturne baštine stvoriti atrakcije kulturnog urbanog turizma za inovativni gospodarski razvoj i stvaranje novih poslova i radnih mjesta.
Specifični ciljevi su:
1. Zaštita i povećanje vrijednosti kulturne baštine obnovom i opremanjem, a s ciljem povećanja atraktivnosti samog dobra, povećanja broja posjetitelja i postizanje samoodrživosti objekata kulturne baštine.
2. Razvijanje novih turističkih i kulturnih proizvoda i usluga temeljenih na baštini koji će omogućiti direktno i indirektno povećanje broja zaposlenih te stvaranje novih profila poslova.
3. Povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika kroz povećanje turističkih izdataka na destinaciji.


Očekivani rezultati projekta:
U sklopu projekta se očekuju slijedeći izravni projektni rezultati:
1. Obnovljena kompletna zgrada spomenika Etnografskog muzeja; obnovljen vanjski plašt zgrade i riješeni sistemi grijanja/hlađenja, ventilokomora i svih ostalih nužnih priključaka, rekonstruirane podrumske i tavanske prostorije te prostorija za muzejsku trgovinu i ugostiteljski sadržaj, rekonstruirane instalacije u cijeloj zgradi, prilagođen prostor za osobe s invaliditetom i uvedeni standard za muzejske prostore. Riješena statička ojačanja za prostore u kojima je predviđena dodatna težina zbog specifičnih uvjeta pohrane muzejskih predmeta
2. Obnovljena infrastruktura na pomoćnoj muzejskoj zgradi u Kačićevoj 9; rekonstruirane unutarnje prostorije za čuvaonice, radionice i upravne poslove te riješena pitanja statike i ojačanja podnih konstrukcija za pohranu ladičara i opreme za muzejsku građu, osiguranje mikroklimatskih uvjeta za muzejske prostore.
3. Modernizirani postojeći muzejski sadržaji, posebno izrađeni dizajn postava primjeren odabranim muzejskim eksponatima i oprema izrađena prema standardima struke te prilagodba dijela postojećih muzeografskih pomagala novim standardima; uvedena multimedijska oprema i izrađen sadržaj za multimediju.
4. Uvedeni novi muzejski sadržaji za posjetitelje; uvedeni novi muzejski odjela prema projektu, muzeološkoj koncepciji i scenariju postava, uvedeni muzejska trgovina i ugostiteljski sadržaj, uveden sustav barkodiranja za muzejske čuvaonice i sustav kontrole pristupa i zaštite unutar zatvorenog i poluotvorenog režima te sustava kontrole i kretanja posjetitelja.
5. Unaprijeđena promocija muzeja; marketinška strategija i promidžbene aktivnosti, izrađena analiza troškova i koristi s studijom izvodljivosti i izrada cjelovitog programa održavanja za sve sadržaje u muzeju s planom servisiranja i troškovima.
6. Izrađen plan održavanja prostora i opreme sa specifikacija mjesečnih/godišnjih troškova potrošnje za sve energente s naglaskom na ekološki prihvatljive modele i smanjenje postojećih troškova.
7. Izrada komunikacijskih poveznica u dvorištu s projektom Hrvatske gospodarske komore.
8. Izrada plana transporta zaštićene muzejske građe, privremene pohrane i vraćanja eksponata u uređene čuvaonice.
9. Korištenje održivih modela za održavanje (solarna energija, podizači topline, korištenje kišnice i sl.) i funkcioniranje

 

Zajedno do EU fondova.jpg    ESI fondovi.png    OP KiK.jpg    Hrvatska.jpg

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Kontakti

  • Sektor za međunarodne poslove i EU Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: eoi@hgk.hr Tel: +385 1 482 8382 Fax: +385 1 482 8379 direktorica: Silva Stipić Kobali tajnica: Lidija Rajković
  • Igor Bobek Viši stručni suradnik Tel: +385 1 456 1798 Email: ibobek@hgk.hr