Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u studenome 2015.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_12_134_2531.html

 

Kontakti

  • Sektor za industriju i IT Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: industrija@hgk.hr Tel: +385 1 460 6701 Tel 1: +385 1 460 6705 Fax: +385 1 460 6737 direktorica: mr. sc. Tajana Kesić Šapić tajnica: Josipa Derežanin
  • Sektor za industriju i IT Tel: +385 1 460 6701 Email: industrija@hgk.hr