Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima

Pixabay

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_06_53_1391.html

Kontakti

  • Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: graditeljstvo@hgk.hr Tel: +385 1 460 6707 Tel 1: +385 1 461 9250 Fax: +385 1 460-6734
  • Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo Tel: +385 (0)1 460-6707 Email: graditeljstvo@hgk.hr
  • Damir Percel samostalni savjetnik Tel: 01/4606 770 Email: dpercel@hgk.hr