Odluka o proširenju primjene kolektivnoga ugovora graditeljstva

Shutterstock

 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_12_134_2524.html

 

Kontakti

  • Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: graditeljstvo@hgk.hr Tel: +385 1 460 6707 Tel 1: +385 1 461 9250 Fax: +385 1 460-6734
  • Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo Tel: +385 (0)1 460-6707 Email: graditeljstvo@hgk.hr