Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o kreditinim institucijama

Pixabay

U Narodnim novinama broj 102 / 2015 od 25. rujna 2015. godine objavljene su promjene u Zakonu o izmjeni i dopunama Zakona o kreditinim institucijama http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_102_1972.html

Kontakti

  • Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: bankarstvo@hgk.hr Tel: +385 1 456 1514 Fax: +385 1 456 1535 direktor: Zvonimir Savić
  • Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Tel: +385 (0)1 456-1514 Email: bankarstvo@hgk.hr
  • Odjel za bankarstvo, osiguranje i druge financijske institucije Tel: +385 1 456 1514 Email: bankarstvo@hgk.hr
  • Udruženje faktoring društava Tel: +385 1 456 1514 Email: bankarstvo@hgk.hr