Udruženje banaka

Shutterstock

Udruženje je osnovano 28. lipnja 1994. godine., s ciljam promicanja i zaštite zajedničkih interesa te razvoja bankarskog sektora.
Članice Udruženja banaka HGK su sve banke registrirane u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o kreditnim institucijama. U radu Udruženja sudjeluje i Hrvatska banka za obnovu i razvitak.

Predsjednik Udruženja:
Ivan Jandrić, član Uprave, Addiko Bank d.d

Zamjenik predsjednika:
Mladen Duliba, predsjednik Uprave, Croatia banka d.d.

Poslovni tajnik Udruženja:
Krešimir Opić, viši stručni suradnik, Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK

U okviru Udruženja djeluju stalna radna tijela - odbori koji su osnovani u cilju razmatranja određenih pitanja od interesa i značaja za sve članice, radi unapređenja i razvoja bankovne djelatnosti, poticanja i razvoja dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala te rješavanja tekućih pitanja od značaja za obavljanje bankovne djelatnosti.

Odbori Udruženja su:

 • Odbor za poslovanje s inozemstvom
 • Odbor za sprječavanje pranja novca
 • Odbor za standardizaciju i informatiku
 • Odbor za problematiku platnog prometa
 • Odbor za pravna pitanja, usklađenost i zaštitu potrošača
 • Odbor za rizike
 • Odbor za poslovanje sa stanovništvom
 • Odbor za gospodarstvo
 • Odbor za suradnju s međunarodnim financijskim institucijama

Contacts

 • Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: bankarstvo@hgk.hr Tel: +385 1 456 1514 Fax: +385 1 456 1535 direktor: Zvonimir Savić
 • Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Tel: +385 (0)1 456-1514 Email: bankarstvo@hgk.hr
 • Odjel za bankarstvo, osiguranje i druge financijske institucije Banking, Insurance and Other Financing Institutions Division Tel: +385 1 456 1514 Email: bankarstvo@hgk.hr
 • Udruženje faktoring društava Factoring Companies Association Tel: +385 1 456 1514 Email: bankarstvo@hgk.hr