Udruženje zastupnika u osiguranju HGK

pixabay

Udruženje zastupnika u osiguranju HGK osnovano je 7. travnja 2006. godine.

Članice Udruženja su sva društva za zastupanje u osiguranju na području Republike Hrvatske. Glavno operativno tijelo Udruženja je Vijeće Udruženja.

Predsjednik Udruženja je Petar Rebernišak, Semel pro semper d.o.o.

Zamjenik predsjednika Udruženja je Ivica Ljoljo, OVB Allzinanz Croatia d.o.o.

Članovi Vijeća Udruženja su: Darko Mikulec (Agentcoop Croatia d.o.o.), Vera Ćavar (Baos d.o.o.),  Branko Petričević (Branel d.o.o.), Selma Horvat (Elita plus d.o.o.), Damir Rovis (Nulla Dies d.o.o.), Zoran Rubčić (Croatia agent Novi Vinodolski d.o.o.), Nives Rumenić (Sidro d.o.o.), Aleksandar Dragičević (Supra koncept d.o.o.) i Goran Lepanović (Futura Grupa d.o.o.).

 

Contacts

  • Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: bankarstvo@hgk.hr Tel: +385 1 456 1514 Fax: +385 1 456 1535 direktor: Zvonimir Savić
  • Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Tel: +385 (0)1 456-1514 Email: bankarstvo@hgk.hr
  • Odjel za bankarstvo, osiguranje i druge financijske institucije Banking, Insurance and Other Financing Institutions Division Tel: +385 1 456 1514 Email: bankarstvo@hgk.hr
  • Udruženje faktoring društava Factoring Companies Association Tel: +385 1 456 1514 Email: bankarstvo@hgk.hr