Financijska edukacija – FED MODUL I: Osiguranje života u kojem ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja Održana treća sjednica Stručnog vijeća financijskih institucija HGK     Zakon o porezu na dodanu vrijednost Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Financijska edukacija – FED MODUL I: Osiguranje života u kojem ugovaratelj osiguranja snosi rizik ul...

Održana treća sjednica Stručnog vijeća financijskih institucija HGK

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Događanja koja slijede

Edukacija

Financijska edukacija – FED MODUL I: Osiguranje ži...

Objava

Održana treća sjednica Stručnog vijeća financijski...

Edukacija

Dan hrvatskih financijskih institucija: Financijsk...

Objava

Zamjenik ministra financija Saša Drezgić sudjelova...

Edukacija

Najava konferencije Dan hrvatskih financijskih ins...

Objava

Zakon o tržištu kapitala

Objava

Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investici...

Objava

Hrvoje Krstulović ponovno predsjednik Udruženja dr...

Objava

Financijski kutak na akciji "Kupujmo hrvatsko - hr...

Projekti i akcije

ZaposliOSI

Odjel za tržište kapitala, fondove, leasing i faktoring

  • Adresa:
  • Rooseveltov trg 2
  • 10 000 Zagreb
  • Email: bankarstvo@hgk.hr
  • Tel: +385 1 456-1514
  • Fax: +385 1 456 1535