Potvrde o činjenicama koje vodi Hrvatska gospodarska komora

Ovjera dokumenata koji prate robu pri izvozu i uvozu

Temeljem dodijeljenih javnih ovlasti, te  temeljem odredbi  Carinskog zakonika Europske zajednice (Službeni list EU, 02/Sv.2), Uredbe za provedbu Carinskog zakonika zajednice (Službeni list EU, L253 od 11.10.1993., Uredba EU 2454/93), te Zakona o provedbi carinskih propisa EU (Narodne Novine, br.54/13) Hrvatska gospodarska komora je ovlaštena ovjeravati/legalizirati određenu trgovinsku dokumentaciju koja prati robu pri izvozu i uvozu kao što su: fakture, cjenici, tehnička i natječajna dokumentacija, uvjerenja o kakvoći, sanitarni, fitosanitarni, veterinarski certifikati i sl.).

Viša sila

Hrvatska gospodarska komora ovjerava Potvrdu o višoj sili, temeljem pisanog zahtjeva tvrtke i pisane potvrde o slučaju "više sile" koju je izdalo nadležno tijelo općine na području na kojem se slučaj "više sile" dogodio.

Contacts

  • Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: bankarstvo@hgk.hr Tel: +385 1 456 1514 Fax: +385 1 456 1535 direktor: Zvonimir Savić
  • Odjel za poslovne informacije Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: poslovne-informacije@hgk.hr Tel: +385 1 460 6708 Fax: +385 1 460 6782 voditeljica: Dunja Resman Bartolec
  • Odjel za poslovne informacije Tel: +385 1 460 6708 Email: poslovne-informacije@hgk.hr