Bruto domaći proizvod RH po županijama u 2014.

Danas su objavljeni podatci o bruto domaćem proizvodu za Republiku Hrvatsku po županijama za 2014. godinu.

Tim povodom napravili smo kraću analizu koja obuhvaća tematiku BDP-a po županijama i trendove kretanja tog pokazatelja.

U analizu smo, također, uključili i HGK indeks gospodarske snage, prema kojem se rangira gospodarska snaga pojedine županije, a utjecaj na njega, između ostalih pokazatelja, ima i objava pokazatelja kretanja BDP-a po županijama.

Kontakti

  • Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: bankarstvo@hgk.hr Tel: +385 1 456 1514 Fax: +385 1 456 1535 direktor: Zvonimir Savić
  • Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Tel: +385 (0)1 456-1514 Email: bankarstvo@hgk.hr
  • Odjel za bankarstvo, osiguranje i druge financijske institucije Tel: +385 1 456 1514 Email: bankarstvo@hgk.hr
  • Udruženje faktoring društava Tel: +385 1 456 1514 Email: bankarstvo@hgk.hr