Radionica Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama Potrebna jača promocija alternativnih goriva HGK: Politika održivosti sve je veći izazov Regionalne radionice Naknade u sustavu gospodarenja posebnim kategorijama otpada

Radionica Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim...

Potrebna jača promocija alternativnih goriva

HGK: Politika održivosti sve je veći izazov

Regionalne radionice Naknade u sustavu gospodarenja posebnim kategorijama otpada

Udruženja i zajednice po gospodarskim djelatnostima

Djelatnosti su grupirane prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, prilagođenoj djelatnostima koje pokriva rad HGK

Zaštita okoliša i gospodarenje vodama

Gospodarenje posebnim kategorijama otpada i zaštita okoliša

Prerađivačka industrija

Proizvodnja kemijskih proizvoda

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Prijevoz i skladištenje

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

Projekti i akcije

Projekt POPs – „Revizija Nacionalnog plana za provedbu Stockholmske ko...

STEEEP - Podrška i edukacija za postizanje izvrsnosti u primjeni energ...