Podzakonski akti Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata

Pixabay

Podzakonski akti Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata:

  1. Uredba o obveznim zalihama nafte i naftnih derivata (Narodne novine, br. 27/03, 151/05)
  2. Odluka o količini i strukturi obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2013. godinu (Narodne novine, br. 35/13)
  3. Plan intervencije u slučaju izvanrednog poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata (Narodne novine, br. 111/12)
  4. Pravilnik o podacima koje su energetski subjekti dužni dostavljati Ministarstvu (Narodne novine, br. 132/14, 16/15)
  5. Plan osiguranja, dinamike formiranja i zanavljanja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata, organizacije skladištenja i regionalnog rasporeda (Narodne novine, br. 149/09)
  6. Pravilnik o izračunu prosječnog dnevnog neto uvoza, odnosno unosa, prosječne dnevne potrošnje i količina zaliha nafte i naftnih derivata (Narodne novine, br. 132/14)

Kontakti

  • Sektor za energetiku i zaštitu okoliša Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: energetika@hgk.hr; okolis@hgk.hr Tel: +385 1 460 6701 Tel 1: +385 1 460 6705 Fax: +385 1 460 6737 direktorica Sektora: mr. sc. Marija Šćulac Domac tajnica: Josipa Derežanin
  • Sektor za energetiku i zaštitu okoliša Tel: +385 1 460 6705 Email: energetika@hgk.hr
  • Adriana Grzunov stručni suradnik Tel: +385 1 4606 793 Email: agrzunov@hgk.hr