Podzakonski akti u području obnovljivih izvora energije

Shutterstock

Podzakonski akti u području obnovljivih izvora energije:

  1. Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (Narodne novine, br. 88/12, 67/2007)
  2. Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (Narodne novine, br. 132/13, 81/14, 93/14, 24/15, 99/15, 110/15, 88/2012, 35/2011, 67/2007)
  3. Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (Narodne novine, br. 133/13, 151/13, 20/14, 107/14, 100/15, 144/2012, 121/2012, 63/2012, 33/2007)
  4. Uredba o naknadi za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (Narodne novine, br. 128/13)
  5. Uredba o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije (Narodne novine, br. 84/13, 20/14, 108/15)
  6. Odluka o iznosu naknada za sudjelovanje u sustavu jamstva podrijetla električne energije (Narodne novine, br. 34/15)
  7. Uredba o prestanku važenja Uredbe o minimalnom udjelu električne energije proizvedene i obnovljivih izvora energije i kogeneracije čija se proizvodnja potiče (Narodne novine, br. 16/14)

Kontakti

  • Sektor za energetiku i zaštitu okoliša Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: energetika@hgk.hr; okolis@hgk.hr Tel: +385 1 460 6701 Tel 1: +385 1 460 6705 Fax: +385 1 460 6737 direktorica Sektora: mr. sc. Marija Šćulac Domac tajnica: Josipa Derežanin
  • Sektor za energetiku i zaštitu okoliša Tel: +385 1 460 6705 Email: energetika@hgk.hr
  • Adriana Grzunov stručni suradnik Tel: +385 1 4606 793 Email: agrzunov@hgk.hr