O Zajednici obnovljivih izvora energije

Shutterstock

Unutar Sektora za energetiku i zaštitu okoliša Hrvatske gospodarske komore djeluje Zajednica obnovljivih izvora energije, osnovana 12. prosinca 2005. godine.

Osnovni cilj Zajednice je promicati korištenje obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj, čime bi se stvorili uvjeti za brže i jače bavljenje tom djelatnosti svih zainteresiranih subjekata, omogućio razvoj prateće industrije i drugih djelatnosti te stvorili uvjeti za razvoj i primjenu novih tehnologija i otvaranje novih radnih mjesta. 

Zajednica štiti i zastupa zajedničke interese svojih članova pred državnim organima i drugim institucijama i udruženjima te surađuje s tijelima državne uprave, nevladinim organizacijama, znanstvenim, stručnim, gospodarskim i financijskim institucijama i organizacijama u zemlji i inozemstvu kao i svim drugim zainteresiranim stranama.

Zajednici je pristupilo 129 članova imenovavši svoje predstavnike. 

Članovima Zajednice mogu postati sva trgovačka društva koja obavljaju djelatnosti u području obnovljivih izvora energije te svi drugi subjekti koji sudjeluju u razvoju korištenja OIE u Republici Hrvatskoj.

Grupacije unutar Zajednice:

  • Grupacija za biomasu
  • Grupacija za bioplin
  • Grupacija za biogoriva
  • Grupacija za energiju vjetra
  • Grupacija za energiju Sunca
  • Grupacija za energiju malih vodotoka
  • Grupacija za geotermalnu energiju
  • Grupacija proizvođača opreme za OIE 

Česte aktivnosti kroz održavanje skupova s raznim temama praćene su na web-stranicama EU projekta EBFRES iz 2007. godine gdje je moguće pronaći prezentacije, najave i slično.

Predsjednik Zajednice:
Tonći Panza
Adria Wind Power d. o. o.
Varaždinska 61, 10360 Sesvete, Popovec, 
tel: 01/2000-710, 098/235-746; faks: 01/2000-967
e-mail: adriawin@inet.hr

Zamjenici predsjednika:
Aco Šikanić
Brodarski institut d. o. o.
Avenija Većeslava Holjevca 20
10000 Zagreb
tel. 01/6504-100 ; faks. 01/6504-280
e-mail: asikanic@hrbi.hr

Bojan Reščec
RP Global C. S. E. d. o. o.
Bijenička 21
10000 Zagreb
tel. 01/463 64 63, 091/44808 08; faks. 01/462 08 08
e-mail: bojan.rescec@rp-global.com

Sve informacije o Zajednici mogu se dobiti od njena tajnika:
Krešimir Štih
HGK – Sektor za energetiku i zaštitu okoliša
Draškovićeva 45
10000 Zagreb, 
tel. 01/4606-758 ili 4606-701, faks. 01/4606-737
e-mail: kstih@hgk.hr

Contacts

  • Sektor za energetiku i zaštitu okoliša Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: energetika@hgk.hr; okolis@hgk.hr Tel: +385 1 460 6701 Tel 1: +385 1 460 6705 Fax: +385 1 460 6737 direktorica Sektora: mr. sc. Marija Šćulac Domac tajnica: Josipa Derežanin
  • Krešimir Štih Business Secretary Tel: +385 1 4606 758 Email: kstih@hgk.hr