Predstavljanje Hrvatske gospodarske komore polaznicima Diplomatske akademije

Polaznici XVII. jednogodišnjega stručnog diplomatskog studija Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH posjetili su 16. siječnja Hrvatsku gospodarsku komoru.

Predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović pozdravio je sve nazočne te je skrenuo pozornost na ulogu i značaj Hrvatske gospodarske komore koja nastoji svakom svojom aktivnošću pridonijeti što boljem položaju hrvatskih poduzetnika. Istaknuto je da internacionalizacija mora postati ključna tema svih institucija koje se na bilo koji način bave gospodarskom tematikom te da Diplomatska akademija, kao rasadnik novih stručnih kadrova, značajno pridonosi nastojanjima da Hrvatsku u inozemstvu zastupa stručan, obrazovan i osposobljen profesionalni kadar.

Polaznicima Diplomatske akademije predstavljene su i usluge te aktivnosti Hrvatske gospodarske komore.

Kontakti

  • Sektor za međunarodne poslove i EU Tel: +3851 4828 382 Email: eoi@hgk.hr