Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije

Shutterstock

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_110_2139.html