Informativna radionica o energetskoj obnovi višestambenih zgrada održana u ŽK Osijek

HGK ŽK Osijek
Vrijeme održavanja: 13.03.2017.   /   Rok prijave: 12.03.2017.

U ponedjeljak, 13. ožujka, u Županijskoj komori Osijek, u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, održana je druga informativna radionica o energetskoj obnovi višestambenih zgrada, na kojoj je sudjelovalo 70 polaznika.

Na prvoj su se radionici, održanoj 3. studenoga 2016. godine, potencijalni prijavitelji upoznali s programom energetske obnove zgrada te s kriterijima i uvjetima za prijavu na Javni poziv za predaju projektnih prijedloga, koji je objavljen 17. listopada 2016. godine. Javni poziv zatvoren je 31. siječnja i u tijeku je proces evaluacije zaprimljenih prijedloga projekata. Na javni poziv prijavljeno je 648 projekata energetske obnove. Trenutno traje evaluacija na temelju koje će Ministarstvo graditeljstva, kao posredničko tijelo razine jedan, izraditi rang-listu projekta prema ostvarenom broju bodova i donijeti Odluku o prihvaćenosti projekata. Objava liste prihvaćenih projekata očekuje se tijekom lipnja, a nakon toga, u roku od 45 dana, uslijedit će ugovaranje s korisnicima sredstava.

Ovom su radionicom predavači iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zainteresirane suvlasnike i potencijalne izvođače upoznali s narednim koracima provedbe projekata, a naglasak je bio na objašnjavanju postupaka nabave da bi zadovoljili kriterije Javnog poziva i kako bi se izbjegle moguće pogreške. Tako je Jasmina Smokvina prezentirala provedbu programa obnove višestambenih zgrada, Ondina Pičulin je objasnila načine provođenja nabave za prijavitelje, a Mladen Ilijević predstavio je korake koji su nužni nakon prijave na Javni poziv.

Kako je u Javnom pozivu 4c2.2 predmet nabave energetska obnova višestambenih zgrada sufinancirana iz europskih fondova, korisnici će stručne usluge i radove morati nabavljati prema pravilima za neobveznike javne nabave (NOJN). S obzirom na procijenjenu vrijednost nabave (bez PDV-a), korisnici će koristiti jedan od sljedećih postupaka nabave:

  • postupak izravne pogodbe, izdavanjem narudžbenice, kako je propisano u točki 3. Aneksa 2, za nabavu roba ili usluga ukupne procijenjene vrijednosti do 20.000 kuna, odnosno za nabavu radova ukupne procijenjene vrijednosti do 50.000 kuna;
  • sklapanje ugovora o nabavi na temelju jedne ponude za nabavu roba ili usluga ukupne procijenjene vrijednosti od 20.000 do 500.000 kuna, odnosno za nabavu radova ukupne procijenjene vrijednosti od 50.000 do 1.000.000 kuna. Prije početka navedenog postupka, NOJN je obvezan istražiti relevantno tržište za predmet nabave pretraživanjem interneta ili slanjem upita za ponudu određenom broju (najmanje tri) nepovezanih gospodarskih subjekata, a prema mišljenju NOJN-a, mogu obaviti predmet nabave, kako je propisano u točki 4. Aneksa 2. 
  • Objavljivanjem Obavijesti o nabavi na internetskoj stranici NOJN-a ili (ako ju NOJN nema) na stranici www.strukturnifondovi.hr, kako je  propisano u točki 5. Aneksa 2, za nabavu roba ili usluga ukupne procijenjene vrijednosti iznad pola milijuna kuna, odnosno za nabavu radova ukupne procijenjene vrijednosti iznad 1.000.000 kuna. 

Na radionici je bilo govora i o osiguranju kvalitete građevinskih radova, a nakon toga nazočni su dobili odgovore na pitanja koja su postavljali o energetskoj obnovi.

Kontakti

  • Josipa Weber Tojagić Viša stručna suradnica Tel: +385 31 223 820 Email: jweber@hgk.hr
  • Snježana Babić Viša stručna suradnica Tel: +385 31 223 880 Email: sbabic@hgk.hr