Potrošači više ne moraju primati pozive teleprodaja

MINGPO
Predsjednik Vijeća HAKOM-a Dražen Lučić i ministraica Martina Dalić

U cilju zaštite potrošača koji više ne žele primati pozive i poruke trgovaca, Nacionalno Vijeće za zaštitu potrošača izradilo je Registar "Ne zovi" predstavljen na današnjoj sjednici Vijeća u MINGPO-u.

Udruženje trgovine Hrvatske gospodarske komore aktivno je sudjelovalo u izradi Pravilnika o Registru "Ne zovi", zastupajući interese trgovaca koji posluju u skladu sa svim pozitivnim propisima u RH, uvažavajući potrošače kao najvažniju kariku uspjeha svakog trgovca na tržištu.

IMG_0008_800x450.JPG

Sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača; Izvor: MINGPO.

"Registar omogućava ljudima da besplatno registriraju svoj broj u bazi ako ne žele da ih se preko telefona uznemirava trgovačkim ponudama", naglasila je potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić.

Registar održava Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), a riječ je o bazi podataka s pripadajućom aplikacijom za unos, pregled i preuzimanje podataka te preglednicima koji omogućuju izravan pristup podacima. Provjeru upisanih telefonskih brojeva u Registar "Ne zovi" Agencija je osigurala na svojoj mrežnoj stranici, na POVEZNICI, gdje postoji i obrazac za upis u Registar.

Kontakti