Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned

Poticaji

 

Objavljen natječaj za ICT bespovratna sredstva 

Ovim putem Vas obavještavamo da je na stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta http://www.minpo.hr/default.aspx?id=711 objavljen javni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa“. Sredstva iz ovog javnog poziva osmišljena su da pruže potporu ulaganjima MSP u informacijsko-komunikacijske tehnologije, a njome će se sufinancirati analiza postojećih poslovnih procesa i inovacija te njihova digitalizacija, uključujući troškove hardware-a i software-a.

Ukupan iznos sredstava je 24.061.600,00 kn pri čemu se financira od 70 do 85% ukupnih prihvatljivih troškova. Iznos potpore po pojedinom projektu kreće se od 150.000,00 kn do 750.000,00 kn.

Prijave na natječaj primat će se od 22. travnja 2014.

To je drugi natječaj kojim će se poduzetnički projekti sufinancirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Više o natječaju možete pronaći i putem poveznice:http://www.strukturnifondovi.hr/contest/open/primjena-informacijske-i-komunikacijske-tehnologije-za-poboljsanje-poslovnih-procesa

Za sve dodatne informacije: Centru za EU pri HGK, Tel: 01/ 4606-779, e-mail: eu@hgk.hr.

 

Obavijest poduzetnicima: Javni poziv Grada Benkovca

Grad Benkovac raspisao je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj seoskog turizma na području Grada Benkovca u 2014. godini.

Prijaviti se mogu i trgovačka društva registrirana na području Grada Benkovca, a sredstva su namijenjena za:

-         izradu tehničke projektne dokumentacije,

-         poslovni plan/investicijsku studiju,

-         rješenje o registraciji djelatnosti ili registraciji objekta za obavljanje odgovarajuće djelatnosti.

Grad Benkovac sufinancira 50% prihvatljivih troškova, a u najvećem iznosu od 20.000,00 kn.

Rok za podnošenje prijava na propisanom obrascu je do 17. veljače 2014., a više informacija možete pronaći na www.benkovac.hr .

 

Objavljen natječaj "Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti MSP-a" sufinanciran iz fondova EU

Na stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta http://www.minpo.hr/default.aspx?id=515 objavljen je javni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća“. Potpore ovog javnog poziva u vrijednosti od preko 30 milijuna eura pružit će se za dvije vrste projekata koji predstavljaju različite sektore hrvatskog gospodarstva te će shodno tome biti podijeljene u dvije grupe i to: 

1. Konkurentnost malih i srednjih poduzeća (MSP) – Taj dio javnog poziva odnosi se na konkurentnost MSP ima za cilj povećanje ekonomske aktivnosti primjenom sveobuhvatnog pristupa strateškim potrebama MSP-a kroz projekte projekte čiji je cilj poboljšati tehnološku strukturu poduzeća, olakšati pristup financiranju za proizvodna ulaganja te ojačati održivost i konkurentnost poduzeća

2. Konkurentnost turizma – Taj dio se odnosi na konkurentnost u turizmu te ima za cilj doprinijeti održivom razvoju turizma povećanjem konkurentnosti turističkog sektora. Financijska podrška će biti pružena malim i srednjim poduzećima koji ulažu u izgradnju, preuređenje i poboljšanje kvalitete smještaja malih i srednjih hotela kao i u razvoj dodatne turističke ponude te jačanje komercijalne vrijednosti prirodnih i kulturnih resursa, a u skladu s održivošću i ekološkim standardima. Ukupan iznos sredstava za obje grupe je 255.7 mil. kn pri čemu je minimalan iznos sufinanciranja bespovratnih sredstava prema prihvatljivim troškovima u pojedinom projektu 3.8 mil. kn a maksimalan iznos 26.0 mil. kn. To je prvi natječaj kojim će se poduzetnički projekti sufinancirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Više o natječaju možete pronaći i putem poveznice: http://www.strukturnifondovi.hr/contest/open/povecanje-gospodarske-aktivnosti-i-konkurentnosti-malih-i-srednjih-poduzeca

 

OBAVIJEST MIKRO PODUZETNICIMA POČETNICIMA

Podsjećamo poduzetnike početnike kako je još mjesec dana, do 23. rujna 2013. otvoren Javni poziv HAMAG INVEST-a za dodjelu mikro - kredita novim trgovačkim društvima, obrtima te subjektima maloga gospodarstva koji posluju do 24 mjeseca. Kreditiraju se ulaganja u:
I. Osnovna sredstva:
- opremu i uređaje
- osnovno stado/jato
- povrćarstvo, cvjećarstvo, ratarstvo
- kupnju/adaptaciju zemljišta i poslovnih objekata
- razvoj softverskih rješenja i IT rješenja
II. Obrtna sredstva (najviše 50% udjela u ukupnom iznosu kredita)

Nije potrebno vlastito učešće u kreditu.

Najniži iznos kredita je 10.000 kuna, a najviši 70.000 kuna.

Kamatna stopa iznosi 0,99%.

Rok otplate je do 5 godina, uključujući poček do 6 mjeseci.

Naknada za obradu kredita je 0,25% od traženog iznosa, jednokratno, naplaćuje se prije isplate kredita.

Instrumenti osiguranja su zadužnice te cesija kao dodatni instrument.

Mikro gospodarski subjekti su fizičke i pravne osobe koje:

- prosječno godišnje imaju zaposlene manje od 10 radnika te

- ili ostvaruju ukupni godišnji prihod do 2 mil € (kunska protuvrijednost)
- ili imaju ukupnu aktivu (obveznici poreza na dobit), odnosno imaju dugotrajnu imovinu (obveznici poreza na dohodak) do 2 mil € (kunska protuvrijednost)

Natječajna dokumentacija

 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA OBJAVILO  JAVNI NATJEČAJ ZA PROGRAM POTPORA SEKTORIMA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE ZA 2013. GODINU

Sredstva u iznosu 120.000.000 kn namjenjena su trgovačkim društvima registriranim u Republici Hrvatskoj čija je pretežita djelatnost registrirana u sljedećim sektorima:

Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda (C13, C14, C15)

Proizvodnja proizvoda od drva (C16, C31)

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda, farmaceutskih proizvoda, gume i plastike i ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja metala i metalnih proizvoda (C24, C25)

Proizvodnja elektroničkih i električnih proizvoda i strojeva (C26, C27, C28, C33)

Proizvodnja motornih vozila (C29, C30, C32)

 Rok za prijavu na Javni poziv je 28. svibnja 2013.

Tekst Javnog poziva, Operativnog programa za 2013., prijavni obrazac i obrazac izjave o korištenim potporama možete pronaći na web stranici Ministarstva gospodarstva, odnosno na: http://www.mingo.hr/default.aspx?id=3766

 

Objavljen javni poziv za iskaz interesa Ministarstva poduzetništva i obrta

Dana 7. svibnja 2013. za male poduzetnike (mikro, male i srednje) objavljen je Javni poziv Ministarstva poduzetništva i obrta za iskazom interesa.
Radi se o prikupljanju projektnih ideja i pripremi projekata za privlačenje budućih bespovratnih potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Priprema projekta podrazumijeva izradu studije izvodljivosti, priprema/ažuriranje tehničkog dijela projekta, pripremu relevantne natječajne dokumentacije / specifikacija / troškovnika i slično te izradu projektne prijave, a poduzetnicima će pomoć u pripremi projekata pružiti samo Ministarstvo, na  temelju odabrane, indikativne liste projekata (koja neće biti konačna ovim natječajem).
Najniža ukupna vrijednost budućeg projekta iznosi 7,5 milijuna kuna, a poduzetnici bi projektom trebali ostvariti:
-  poboljšanje učinkovitosti i produktivnosti, kroz investicije u nove tehnologije u proizvodnim procesima te kroz uvođenje rezultata istraživanja i razvoja u proizvodnju
-  poboljšanje kvalitete turističkih proizvoda podizanjem kvalitete kroz poboljšanje strukture smještajnih kapaciteta i prateće komplementarne infrastrukture
-  stvaranje novih i očuvanje postojećih radnih mjesta
Dopuštene aktivnosti projekta su ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, povezana s proizvodnjom, novim tehnologijama, zaštiti okoliša, energetskom učinkovitošću. Ulaganje podrazumijeva izgradnju/dogradnju/adaptaciju objekata te nabavu/kupovinu opreme/prava.

Više o samom Javnom pozivu možete pronaći u prilogu, zahtjevi se mogu podnositi do 30. lipnja 2013. Podnositelj može podnijeti više od jedne prijave, ali za svaki projekt zasebnu. Prijave se vrše isključivo on-line putem prijavnog obrasca na stranicama Ministarstva.

 

Šest novih natječaja za sufinanciranje projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovit objavio je šest novih natječaja za sufinanciranje projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za koje su planirana sredstva u iznosu od 86 milijuna kuna. Natječaji su objavljeni na web stranici Fonda i u Narodnim novinama br. 42/13, a svoje projekte na iste mogu kandidirati jedinice regionalne i lokalne samouprave, javne ustanove, trgovačka društva, obrtnici, zadruge hrvatskih branitelja te organizacije civilnog društva.

Sredstva će se moći dobiti za projekte energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete, korištenje obnovljivih izvora energije, energetsku učinkovitost u industriji, čistiji transport te projekte koje će provoditi udruge civilnog društva, a koji se odnose na zaštitu okoliša, energetsku učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije.

Javne ustanove te jedinice regionalne i lokalne samouprave od Fonda će moći dobiti bespovratnu financijsku pomoć koja će ovisno o njihovom statusu iznosit 40 do 80 posto od ukupne investicije. Trgovačkim društvima, obrtnicima i drugim pravnim osobama Fond će dodjeljivati zajmove u visini do 1,4 milijuna kuna na rok od 5 godina i s odgodom povrata sredstava od 2 godine, a postoji mogućnost i subvencije kamate kredita koja može iznositi do 800 tisuća kuna po projektu. Do 200 tisuća kuna Fond će odobravati za projekte koje kandidiraju zadruge hrvatskih branitelja, a isti iznos po projektu moći će dobiti i udruge civilnog društva. 

Sve upute i obrasci za prijavu projekata mogu se pronaći na web stranici Fonda – www.fzoeu.hr. Rok za dostavu ponuda je 10. lipnja 2013. godine.

 

Objavljen deveti IPARD natječaj za M 101 i M 103 i prvi IPARD natječaj za M 202

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je deveti IPARD natječaj za mjeru 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ u razdoblju od 1. ožujka 2013. do 12. travnja 2013.  i  mjeru 103 „Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda“ u razdoblju od 1. ožujka 2013. do 2. svibnja 2013. Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj  25/2013, a dostupan je i na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja, gdje se nalaze i Vodiči za korisnike, Pravilnici o provedbi mjera 101 i 103, obrasci potrebni za prijavu i ostale korisne informacije. Napominjemo kako je od ovog natječaja u mjeri 101, između ostalih, moguće provesti i ulaganja u nabavku poljoprivredne mehanizacije (uključujući i traktore) i opreme, a u mjeri 103 i u cjelokupnu opremu za proizvodnju i trženje vina i maslinovog ulja.

Agencija za plaćanja je također raspisala i prvi IPARD natječaj za mjeru 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“ u razdoblju od 1. ožujka 2013. do 02. travnja 2013, čijim sredstvima će biti omogućeno sufinanciranje Lokalnih akcijskih grupa. Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj  25/2013, a dostupan je i na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja, gdje se nalazi i Vodič za korisnike, Pravilnik o provedbi mjere 202, obrasci potrebni za prijavu i korisne prezentacije o navedenoj mjeri.
Pozivamo sve potencijalne korisnike sredstava IPARD programa da  svoje upite pošalju na adrese info@apprrr.hr ili ipard@mps.hr

 

TRANSPORT I ISTRAŽIVANJE U KORIST MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA

Otvoreni su natječaji za područje Transporta te Istraživanja u korist malih i srednjih poduzeća.

S obzirom na to da u natječaju za Istraživanje u korist malih i srednjih poduzeća nema unaprijed određenih tema, sva područja znanosti i tehnologije konkuriraju.

Više informacija klikom na link: http://www.een.hr/hr/otvoreni-eu-natjecaji/natjecaji/otvoreni-natjecaji-transport-i-istrazivanje-u-korist-malih-i-srednjih-poduzeca/1422/

 

FP7 “HRANA, POLJOPRIVREDA, I RIBARSTVO I BIOTEHNOLOGIJA”

Europska komisija je 10. srpnja 2012. godine objavila 3 nova natječaja Sedmog okvirnog programa za istraživanje i razvoj (Seventh Framework Programme – FP7) za temu “Hrana, poljoprivreda i ribarstvo, i biotehnologija” (“Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology”), u sklopu specifičnog programa ”Suradnja” – “Cooperation”.

Više informacija klikom na link: http://www.een.hr/hr/otvoreni-eu-natjecaji/natjecaji/fp7-hrana-poljoprivreda-i-ribarstvo-i-biotehnologija-objava-novih-natjecaja/1421/

 

Trenutno OTVORENI NATJEČAJI za bespovratna sredstva iz EU: 

• Otvoren natječaj za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je danas devet natječaja za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za koje su planirana sredstva u iznosu od 84,5 milijuna kuna.

Detaljnije informacije možete dobiti na http://www.croenergo.eu/FZOEU-otvorio-9-natjecaja-10461.aspx.

• CIP EIP - Potpora unapređenju i promicanju održivih transnacionalnih tematskih turističkih proizvoda

Europska komisija otvorila je 03.05.2013. natječaj u sklopu Okvirnog programa za poduzetništvo i inovacije CIP EIP - Potpora unapređenju i promicanju održivih transnacionalnih tematskih turističkih proizvoda.

Program za poduzetništvo i inovacije (eng. Enterepreneurship and Innovation Programme -EIP) čini prvu komponentu Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije. Ciljevi natječaja su:

1. podupirati unapređenje i promociju održivih transnacionalnih tematskih turističkih proizvoda koji doprinose razvoju i promociji održivog turizma u Europi, povećanjem njihove vidljivosti i tržišne apsorpcije

2. doprinijeti stvaranju povoljnog okruženja za transnacionalnu suradnju između turističkih dionika s posebnim naglaskom na mala i srednja poduzeća

Ukupni indikativni proračun ovogodišnjeg natječaja iznosi 1,5 milijun eura, a namijenjen je malim i srednja poduzećima, ministarstvima (nacionalnim tijelima vlasti) zaduženim za turizam ili regionalni razvoj ili bilo koje drugo područje koje je povezano s ovim pozivom, nacionalnim turističkim organizacijama zaduženim za promociju nacionalnog turizma, regionalnim ili lokalnim tijelima vlasti. Natječaj se zatvara 03.07.2013. u 17:00 po lokalnom Briselskom vremenu. Na natječaj se mogu prijaviti dionici iz Hrvatske, EU27, Albanije, Crne Gore, Islanda, Lihtenštajna, Makedonije, Norveške, Srbije i Turske.

• Otvoren natječaj CIP ECO INNOVATION 2013.

Europska komisija otvorila je posljednji krug natječaja u sklopu Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije – programa ECO INNOVATION 2013., a raspoloživi fond iznosi 31,6 milijuna eura. Na natječaj se mogu prijaviti i hrvatski mali i srednji poduzetnici.

ECO INNOVATION, potprogram Programa Zajednice CIP, podrazumijevaju sve oblike inovacijskih aktivnosti koje rezultiraju ili čiji je cilj bitno poboljšanje zaštite okoliša. ECO INNOVATION uključuju nove proizvodne procese, nove proizvode ili usluge te nove metode poslovanja i upravljanja, čije će korištenje ili provedba spriječiti ili znatno smanjiti rizike za okoliš, zagađenje i sve druge negativne posljedice uporabe resursa tijekom životnog ciklusa srodnih aktivnosti.

Prioritetna područja sukladno politici Europske unije u 2013. godini su reciklirajući materijali, proizvodi za održivu gradnju, prehrambeni i sektor pića, vodna industrija te naposljetku zeleno poslovanje.

Ukupni indikativni proračun ovogodišnjeg natječaja, namijenjenog malom i srednjem poduzetništvu, iznosi 31,6 milijuna eura (predviđa se financiranje oko 30-40 projekata, a Europska unija sufinancirati će 50% ukupno prihvatljivih troškova). Natječaj se zatvara 05. rujna 2013. godine u 17:00 sati po lokalnom vremenu u Bruxellesu. Na natječaj se mogu prijaviti mali i srednji poduzetnici iz EU-27, Norveške, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, Hrvatske, Makedonije, Izraela, Crne Gore, Srbije i Turske.

• Informiranje, savjetovanje i sudjelovanje predstavnika poduzetništva

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Turska

Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje

Datum otvaranja natječaja: 23.04.2013.

Rok za prijavu: 24.06.2013.

Iznosi sredstava €: 7.250.000

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća

Svrha ovog natječaja financiranje je radnji usmjerenih na razvoj sudjelovanja zaposlenika u poduzetničkim pothvatima. To uključuje sve mehanizme putem kojih predstavnici zaposlenika mogu imati utjecaj na odluke koje se donose u tvrtci. To će se postići podizanjem svijesti i doprinosima primjeni europskih zakona i politika u tom području.

• Javni poziv za pripremu projektnih prijedloga za Europski fond za regionalni razvoj

Svrha ovog poziva je iskazivanje interesa za pomoć u pripremi projektnih prijedloga za projekte koji će se prijavljivati za programe bespovratnih potpora u sklopu Europskog fonda za regionalni razvoj. Ovaj poziv namijenjen je pripremi projektnih prijedloga za programe bespovratnih potpora koji će se financirati iz Strukturnih fondova. Najniža ukupna vrijednost prijavljenog projekta iznosi 7,5 milijuna kuna.

Posebni ciljevi koje projekti trebaju ostvariti su:

Poboljšanje učinkovitosti i produktivnosti MSP kroz investicije vezane za nove tehnologije u proizvodnim procesima i kroz uvođenje rezultata istraživanja i razvoja (R&D) u proizvodnju, što dovodi do povećanja razvojnog potencijala za nove i konkurentne proizvode;Poboljšanje kvalitete turističkih proizvoda podizanjem učinkovitosti malih i srednjih poduzeća u sektoru turizma kroz poboljšanje strukture smještajnih kapaciteta i prateće komplementarne infrastrukture, čime se pridonosi kvaliteti turističke ponude, povećanju popunjenosti kroz cjelogodišnje poslovanje, a time i povećanju zaposlenosti;Stvaranje novih i očuvanje postojećih radnih mjesta.

• Javni poziv Europskog fonda za regionalni razvoj 2013.

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavljuje javni poziv poduzetnicima za identifikaciju projektnih prijedloga sukladnih Europskoj strategiji za pametan, održiv i uključiv rast – EUROPA 2020 , općem strateškom cilju Strategije razvoja poduzetništva 2013.-2020. godine – povećanju konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika u Hrvatskoj i Operativnom programu za regionalnu konkurentnost.

Svrha poziva je iskazivanje interesa za pomoć u pripremi projektnih prijedloga za projekte koji će se prijavljivati za programe bespovratnih potpora u sklopu Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ovaj poziv namijenjen je pripremi projektnih prijedloga za programe bespovratnih potpora koji će se financirati iz Strukturnih fondova. Najniža ukupna vrijednost prijavljenog projekta iznosi 7,5 milijuna kuna, a priprema projekta može uključivati:

• Pripremu i pregled studije izvodljivosti, uključujući analizu troškova i koristi (CBA);

• Pripremu/reviziju/ažuriranje tehničkog dijela projekta (tehničke pojedinosti provedbe);

• Pripremu relevantne natječajne dokumentacije / tehničkih specifikacija / troškovnika te dokumentacije za sekundarnu nabavu;

• Izrada prijave (aplikacije) za projekt (ukoliko je primjenjivo).

Poziv je namijenjen pravnim i fizičkim osobama koje se definiraju kao subjekti malog gospodarstva sukladno članku 2. i članku 3. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12) . Njegova je svrha pružiti potporu malim i srednjim poduzetnicima s direktnim utjecajem na ulaganja privatnog sektora koja doprinose povećanoj produktivnosti, povećanju ulaganja u proizvodnju i proizvodne usluge, uvođenju rezultata istraživanja i razvoja u proizvodne i uslužne procese, pri tome se fokusirajući na inovativna mala i srednja poduzeća, tvrtke koje rastu i povećavaju zapošljavanje.

Sve dodatne informacije nalaze se pod linkom: http://www.minpo.hr/default.aspx?id=354

• FZOEU: 20 milijuna kuna za čistiji transport

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni natječaj za dodjelu sredstava putem zajmova (beskamatnih kredita) i subvencija za projekte čistijeg transporta, a raspoloživa sredstva iznose 20 milijuna kuna, izvijestio je danas Savez za energetiku Zagreba.

Riječ je o dodjeli sredstava Fonda radi sufinanciranja sljedećih projekata čistijeg transporta: Ugradnja uređaja za učinkovitije korištenje otpadne topline iz rashladne tekućine motora za vrijeme kada je motor ugašen; Nabava eko guma; Poboljšanje aerodinamičnosti teretnih vozila; Nabava novih vozila kategorija L1 ili L3 s električnim pogonom; Nabava novih vozila kategorija M1 ili N1 sa sljedećim karakteristikama: na električni pogon ili na hibridni pogon s emisijama CO2 ispod 85 g CO2/km za vozila s dizelskim i 90 g CO2/km za vozila s benzinskim motorom ili na pogon ukapljenim naftnim plinom (u daljnjem tekstu: UNP) ili stlačenim prirodnim plinom (u daljnjem tekstu: SPP) ili dizel - plinom (u daljnjem tekstu: DFD); Nabava novih vozila kategorija M2 ili M3 sa sljedećim karakteristikama: na električni pogon ili EURO 5 ili EURO 6 standarda s pogonom na dizelsko gorivo ili na pogon UNP ili SPP ili DFD, Pregradnja postojećih vozila kategorija M1, M2, M3, N1, N2 i N3 na pogon UNP ili SPP ili DFD; Izgradnja punionica za vozila na električni pogon; Izgradnja punionica za vozila na pogon SPP.

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Natječaju mogu ostvariti trgovačka društva i druge pravne osobe te obrtnici. Sredstva Fonda sukladno ovom Natječaju dodjeljuju se putem zajmova (beskamatnih kredita) i subvencija.

Tekst Javnog natječaja možete preuzeti na sljedećem linku. Također, Energo Media Servis d.o.o. i Savez za energetiku Zagreba pružaju uslugu izrade kompletne natječajne dokumentacije te pozivaju zainteresirane strane, posebno članove Saveza za energetiku Zagreba, na uspostavu partnerstva te zajedničko sudjelovanje na natječaju.

Rok za prijavu: 15. lipnja 2013.

• OBJAVLJEN POZIV NA NATJEČAJ ZA PRIJAVU PROJEKTA U OKVIRU PROGRAMA LIFE +

Europska komisija objavila je na svojim web stranicama (http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2013/call/index.htm) poziv na natječaj za prijavu projekata u zaštiti okoliša i prirode u okviru programa LIFE+, na kojoj se nalaze potrebne informacije i aplikacijski paket. Rok za podnošenje elektronskih prijava Europskoj komisiji putem nadležnog nacionalnog tijela (Ministarstva zaštite okoliša i prirode, nacionalna kontakt točka: biserka.puc@mzoip.hr) je 25. lipnja 2013., do 16 sati.

• “Europa za građane” Program 2007.-2013.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Turska, Albanija

Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje, Prekogranična suradnja, Društvo i društvene znanosti

Datum otvaranja natječaja: 11.12.2012.

Rok za prijavu: 01.09.2013.

Iznosi sredstava €: 215.000.000

Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Instituti, Neformalna udruženja i inicijative, Razvojne agencije, Ustanove

• Poziv na natječaj za Program za cjeloživotno učenje za 2013. godinu

Europska komisija i Agencija za mobilnost i programe EU objavile su Poziv na natječaj za Program za cjeloživotno učenje za 2013. godinu. Program omogućuje osobama bilo koje dobi - učenicima, studentima, nastavnicima, nenastavnom osoblju, stručnjacima u strukovnom obrazovanju, kao i svim zaposlenim i nezaposlenim osobama koje žele usavršavati svoja znanja i sposobnosti -  sudjelovanje u poticajnim iskustvima učenja. Program također potpomože razvoj sustava obrazovanja i osposobljavanja u Europi kroz aktivnosti koje uključuju međunarodnu suradnju u vidu razmjena, studijskih posjeta te umrežavanja. Natječaj je otvoren za sudjelovanje svim institucijama iz Republike Hrvatske, u suradnji s međunarodnim partnerima.

Više detalja o Programu za cjeloživotno učenje možete saznati na mrežnoj stranici www.mobilnost.hr

Rok za prijavu: 11. rujna 2013.