Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned

Poticaji

Pravilnik o provedbi Mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", Podmjere 4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (7/2015)
Ovim se Pravilnikom utvrđuju način i uvjeti provedbe Mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005, (SL L 347, 20. 12. 2013). Pravilnik stupa na snagu 29. siječnja 2015. godine.

Pravilnik o provedbi Mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", Podmjere 4.2. "Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (7/2015)
Ovim se Pravilnikom utvrđuju način i uvjeti provedbe Mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005, (SL L 347, 20. 12. 2013). Pravilnik stupa na snagu 29. siječnja 2015. godine.

Pravilnik o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu (NN 8/2015)
Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti, kriteriji i način ostvarivanja prava na dodjelu potpore kroz provedbu modela poticanja proizvodnje u ribarstvu. Pravilnik je stupio na snagu 24. siječnja 2015. godine. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu (NN 55/14, 85/14 i 121/14).
Novi natječaji iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dva javna natječaja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.– 2018., a mjere na koje se natječaji odnose su „Restrukturiranje i konverzija vinograda“ i „Investicija u vinarije i marketing vina“.

Nacionalni program pomoći sektoru vina petogodišnji je program u kojem je osigurano 57 milijuna eura za razvoj hrvatskog vinarstva iz tzv. europske Vinske omotnice. Cilj je tog programa povećanje konkurentnosti hrvatskih vinara putem navedenih mjera, a prihvatljivi su prijavitelji vinari i vinogradari upisani u Vinogradarski registar. Iznosi potpora kreću se od 3 tisuće pa sve do 750 tisuća eura, ovisno o mjeri, a za završne projekte APPRRR isplaćuje od 50 do 80 posto ukupno prihvatljivih troškova. Detaljnije informacije o natječajima dostupne su na ovom linku  http://www.apprrr.hr/objavljena-2-nova-natjecaja-iz-vinske-omotnice-1185.aspx  i OVDJE http://www.apprrr.hr/vinska-omotnica-1033.aspx

U Narodnim novinama br.132 od 12. studenog 2014. donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Mjere 202 - "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" unutar IPARD programa. Pravilnik stupa na snagu 20. studenoga 2014. godine.

U Narodnim novinama br. 123  od 22. listopada 2014. donesen je Pravilnik o dodjeli potpore udruženjima u ribarstvu u 2014. godini

U Narodnim novinama br. 121 od 15. listopada 2014. donesen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu

Ponovno otvoren natječaj MINPO-a za Primjenu ICT tehnologija

Ministarstvo poduzetništva i obrta  ponovno je otvorilo Pozivu na dostavu projektnih prijava “Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa” počevši od 01. rujna 2014. godine., nakon privremene obustave. 

Obavijest na Internet stranici: http://www.minpo.hr/UserDocsImages/Obavijest%20-%20Ponovno%20otvaranje%20Poziva.pdf

 

Trenutno OTVORENI NATJEČAJI za bespovratna sredstva:

Poziv za financijske posrednike za MSP instrument

Europski Investicijski fond raspisao je javni poziv za odabir financijskih institucija koje će postati financijska posrednička tijela za izdavanja jamstava za financiranje malih i srednjih poduzetnika.

Cilj ovog javnog poziva za iskazivanje interesa je odabir financijskih institucija koje će postati financijska posrednička tijela za izdavanja jamstava za financiranje malih i srednjih poduzetnika.

Ova jamstva dodjeljivati će se u okviru instrumenta InnovFin SME Guarantee Facility. Ovaj poziv nastavlja se na odluku Europske komisije od 10. lipnja 2014 te zajedničkog dogovora Europske komisije, Europske investicijske banke i Europskog investicijskog fonda o nadležnosti EIF-a po pitanju ovog instrumenta. U okviru ovog instrumenta EIF će osigurati jamstva i kontra-jamstva za odabrane financijske posrednike, koristeći kombinaciju Horizon 2020 okvirnog programa Europske Unije za doprinos istraživanju i inovacijama (2014-2020) i EIF-ove vlastite kapacitete vezane uz rizična ulaganja.

Informacije na Internet stranici: 

http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/innovfin-guarantee-facility/index.htm

Rok za prijavu: 31. prosinca 2020.

 

FET proaktivnost: prema Exascale computingu visokih performansi

Natječaj se odnosi na razvoj computing tehnologija visokih performansi (HPC), odnosno razvoj održivog europskog HPC ekosistema i HPC jezgrene tehnologije, programske okoline i algoritama za "Extreme Parallelism". Svrha projekta je razviti do 2020. godine široki spektar tehnologija za široku uporabu HPC sistema ekstremnih razina. 

Fokus poziva je na sljedeće teme:

HPC strategije te razvoj i istraživanje naprednih aplikacija i elemenata

Podrška elementima i infrastrukturni aspekti

HPC aplikacija

Strategije koje će biti osigurane za razvoj e-infrastrukture koja je dio Izvrsne znanosti

Proračun za natječaj iznosi 97.400.000,00 €.

Izvor: http://europski-fondovi.eu/content/fet-proaktivnost-prema-exascale-computingu-visokih-performansi

Natječaj se zatvara 25.11.2014.

Rok za prijavu: 25. studenog 2014.

Javni poziv za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda zgrada i građevina

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio Javni poziv za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda zgrada i građevina te uvođenja sustava gospodarenja (upravljanja) energijom u skladu sa standardom HRN EN ISO50001 za sektor industrije i komercijalni uslužni sektor. Pravo na sredstva Fonda, sukladno Javnom pozivu, ostvaruju trgovačka društva i fizičke osobe (obrtnici), a rok za dostavu ponuda je 31. prosinca 2014. godine ili do iskorištenja predviđenih sredstava namijenjenih predmetu Javnog poziva. Tekst javnog poziva možete pogledati ovdje.


Provedba postojeće državne potpore u ribarstvu

Na web stranicama Ministarstva poljoprivrede Uprave ribarstva je obavijest za  korisnike o donesenim pravilnicima koji reguliraju dodjelu državne potpore u ribarstvu kroz tri modela - sufinanciranje plavog goriva, tržišna kompenzacija i poticanje proizvodnje.

Ovi modeli provodit će se sukladno Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji  („Narodne novine“ Međunarodni ugovori, br. 2/2012 i 9/2013), zaključno do 30. lipnja 2016. godine. Prihvatljivim troškom smatra se trošak realiziran nakon 1.1.2014. godine te svi računi/otpremnice/deklaracije moraju biti od navedenog datuma kako bi bili razmotreni za odobrenje potpore.

Navedeni modeli provodit će se u kvartalnim vremenskim razdobljima obradom od strane Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva. Iznimno je dostava zahtjeva za prvo obračunsko razdoblje 2014. godine (siječanj – ožujak) produžena, te traje do 20. svibnja, odnosno za tržišnu kompenzaciju do 30. svibnja.

Pravilnicima je također detaljno propisan inspekcijski nadzor te mogućnost povrata isplaćene potpore. Kod sva tri modela korisnici u zahtjevima potpisuju izjavu da su suglasni s objavom podatka o isplaćenoj potpori što će doprinijeti transparentnosti i boljoj informiranosti svih zainteresiranih.

Vište informacija i dokumentaciju možete naći na http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=8

 

Objavljen natječaj za ICT bespovratna sredstva 

Ovim putem Vas obavještavamo da je na stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta http://www.minpo.hr/default.aspx?id=711 objavljen javni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa“. Sredstva iz ovog javnog poziva osmišljena su da pruže potporu ulaganjima MSP u informacijsko-komunikacijske tehnologije, a njome će se sufinancirati analiza postojećih poslovnih procesa i inovacija te njihova digitalizacija, uključujući troškove hardware-a i software-a.

Ukupan iznos sredstava je 24.061.600,00 kn pri čemu se financira od 70 do 85% ukupnih prihvatljivih troškova. Iznos potpore po pojedinom projektu kreće se od 150.000,00 kn do 750.000,00 kn.

Prijave na natječaj primat će se od 22. travnja 2014.

To je drugi natječaj kojim će se poduzetnički projekti sufinancirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Više o natječaju možete pronaći i putem poveznice:http://www.strukturnifondovi.hr/contest/open/primjena-informacijske-i-komunikacijske-tehnologije-za-poboljsanje-poslovnih-procesa

Za sve dodatne informacije: Centru za EU pri HGK, Tel: 01/ 4606-779, e-mail: eu@hgk.hr.