Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned

Poticaji

Zadarska županija dijeli potpore malim poduzetnicima
Zadarska županija u sklopu aktivnosti potpore malom poduzetništvu objavila je javni poziv za dodjelu potpora i to:

  • za početak rada poduzetnika,
  • za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2016. godinu,
  • za sufinanciranje troškova poduzetnika za stručno osposobljavanje zaposlenika za 2016. godinu.

Korisnici potpora za početak rada poduzetnika mogu biti mali poduzetnici upisani u odgovarajuće registre od početka lipnja 2015., čije je sjedište na području Zadarske županije,  a koji obavljaju djelatnost na području Zadarske županije, te čiji su vlasnici odnosno osnivači fizičke osobe. Potpore se dodjeljuju za slijedeće namjene: refundacija troškova otvaranja obrta, trgovačkog društva, zadruge; refundacija ishodovanja minimalnih tehničko-tehnoloških uvjeta za poslovni prostor, studiju utjecaja na okoliš, razne dozvole; uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalaterski i radovi unutarnjeg uređenja); nabava opreme za osnovnu djelatnost (strojevi, alati); nabava repromaterijala; izrada web stranice; izrada promotivnog materijala te nabava informatičke opreme.

Korisnici potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima su obrtnici, vlasnici tradicijskih i umjetničkih obrta, čije je prebivalište kao i sjedište obrta na području Zadarske županije i koji obavljaju djelatnost tijekom cijele godine. Tradicijski obrti su: bačvar, dimnjačar, kišobranar, knjigoveža, kovač, brusač, krznar, mlinar, pećar, postolar, torbar, urar, izrada suvenira, kao i druge djelatnosti koje se obavljaju na tradicionalan način. Umjetnički obrti su: puhanje stakla, brušenje stakla i kristala, izrada vitraja, graditelj glazbala,  čipkarstvo,  izrada i restauracija narodnih nošnji i dr. Prednost kod dodjele sredstava potpore, pod istim uvjetima, imaju obrti koji posjeduju Uvjerenja o stjecanju tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta.

Korisnici potpore za sufinanciranje troškova poduzetnika za stručno osposobljavanje zaposlenika mogu biti mali poduzetnici i to: obrtnici, zadruge, d.o.o. i j.d.o.o., upisani u odgovarajuće registre, čije je sjedište na području Zadarske županije, koji obavljaju djelatnost na području Zadarske županije, te čiji su vlasnici odnosno osnivači fizičke osobe.

Korisnici potpore ne mogu biti poduzetnici koji obavljaju poljoprivrednu (osim prerađivačke industrije) ili ugostiteljsku djelatnost.

Pojedinačni iznos potpore iznosi najviše 10.000,00 kuna.

Javni pozivi su objavljeni na web stranici Zadarske županije, a otvoreni su do 6.svibnja do 30. rujna 2016. godine. Zahtjev se predaje u pisarnicu Zadarske županije ili poštom preporučenom pošiljkom na adresu: Zadarska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Božidara  Petranovića 8, 23000 Zadar.


Objavljen natječaj za mala i srednja poduzeća “Kompetentnost i razvoj MSP”

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je trajno otvoreni Poziv za mala i srednja poduzeća pod nazivom „Kompetentnost i razvoj MSP“.

Cilj ovog Poziva je jačanje regionalne konkurentnosti kroz razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih radnih mjesta.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava za razdoblje 2014.-2020. je 867.000.000,00 kn. Najniža vrijednost potpore po pojedinom projektu iznosi 300.000,00 HRK. Ukupna državna potpora ne može prijeći prag od 30.000.000,00 kn.

Rok za ovaj trajno otvoreni Poziv počinje teći od 1. lipnja 2016. godine i traje do 31. prosinca 2016. godine. Detalje natječaja pročitajte ovdje!


Trajni otvoreni poziv za aktivnosti i projekte koji proizlaze iz istraživanja i razvoja

Ministarstvo gospodarstva objavilo je trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“, vrijednog 738 mil kn. Cilj ovog programa je pomoći poduzetnicima koji imaju inovativne projekte da ih što brže realiziraju i na taj način svoje inovacije ugrade u nove proizvode ili usluge. Sve potrebne informacije kao i potrebni obrasci mogu se naći na slijedećem linku.


NATJEČAJI ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU

Na temelju Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. “Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ objavljen je natječaj za dodjelu potpora. Rok za podnošenje zahtjeva za potpore traje do 1. ožujka. Detaljnije informacije dostupne su OVDJE.

U okviru mjere IV.4. objavljen je pravilnik i pripadajući natječaj „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“. Rok za podnošenje zahtjeva za potpore traje do 1. travnja. Detaljnije informacije dostupne su OVDJE.


ODLUKU o produljenju roka za isplatu vaučera HGK za izradu prijavne dokumentacije za projekte sufinancirane iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

Na temelju prijedloga Povjerenstva za provedbu i kontrolu postupka utvrđenog natječajem za dodjelu vaučera za izradu prijavne dokumentacije za projekte sufinancirane iz fondova Europske unije od dana 8. prosinca 2015. produljuje se rok za isplatu vaučera HGK za izradu prijavne dokumentacije za projekte sufinancirane iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj prijaviteljima kojima je HGK izdala Obavijest o prihvaćanju prijave za dodjelu vaučera na Natječaj za dodjelu vaučera za izradu prijavne dokumentacije za projekte sufinancirane iz fondova Europske unije.

Zahtjeve za isplatu vaučera spomenuti prijavitelji moraju dostaviti HGK najkasnije do 1. listopada 2016. Rok za prijavu projekata za koje je spomenutim prijaviteljima dodijeljen vaučer, ili će se isti dodijeliti nakon dodatne ocjene prihvatljivosti prijavitelja i projekta, je 30. lipnja 2016. Prijavitelji koji do 30. lipnja 2016. ne prijave projekt, a prethodno im je izdan vaučer, isti neće moći naplatiti.

Ovom Odlukom izjednačavaju se vremenski rokovi prijave projekta i podnošenja zahtjeva za isplatu vaučera s uvjetima koji su propisani u Natječaju za dodjelu vaučera za izradu prijavne dokumentacije za projekte sufinancirane iz Europskog fonda za regionalni razvoj.


Objavljen natječaj za koncesioniranje i izgradnju ribarske luke u Gaženici

Lučka uprava Zadar raspisala je natječaj za koncesioniranje i izgradnju ribarske luke u Gaženici.

Sva potrebna dokumentacija i informacije o tome mogu se pronaći na slijedećem linku.

Natječaj za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na području Grada Zadra za 2015. godinu

Grad Zadar objavio je na svojim Internet stranicama Natječaju za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na području Grada Zadra za 2015. godinu. Natječajem se, vlasnicima/suvlasnicima obiteljskih kuća na području Grada Zadra, omogućuje sufinanciranje mjera povećanja energetske učinkovitosti  u iznosu do 40% i to:

A. nabava i ugradnja solarnih toplinskih sustava za pripremu potrošne tople vode i/ili grijanje

B. povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice

C. zamjena stolarije vanjske ovojnice

D. nabava i ugradnja kotla na drvnu biomasu.

Svi zainteresirani dodatna pojašnjenja mogu dobiti telefonski na: 208-043 i  208-054, na e-mail: graditeljstvo@grad-zadar.hr ili osobno na lokaciji Brne Krnarutića 13/2, soba 20 i 21.

Rok za predaju prijave s potrebnom dokumentacijom je 11. siječnja 2016. godine.

U pratećim dokumetima ( na dnu stranice ) možete pronaći Javni poziv za dodjelu potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja za 2105.

 

Objavljen EU natječaj za informatizaciju malih i srednjih poduzetnika u nerazvijenim područjima
Ministarstvo poduzetništva i obrta je 21. rujna objavilo natječaj Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti malog i srednjeg poduzetništva (MSP) u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije. Riječ je o novom natječaju iz EU fondova vrijednom 22,8 milijuna kuna, a namijenjen je onim poduzetnicima koji posluju ili ulažu u manje razvijenim područjima u Republici Hrvatskoj.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem privremenog otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava do 15. siječnja 2016. godine. Ovim Pozivom nastoji se pomoći pri rješavanju identificiranih slabosti vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima u malim i srednjim poduzećima.

Poziv je namijenjen MSP-ima koja posluju u jedinicama regionalne i lokalne samouprave u područjima s razvojnim posebnostima, s ciljem jačanja njihove tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti te ujednačenog razvoja svih područja Republike Hrvatske. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000 kuna, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000 kuna.

Više na http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1169


Zadarska županija dijeli potpore malim poduzetnicima

Zadarska županija u sklopu aktivnosti potpore malom poduzetništvu objavila je javni poziv za dodjelu potpora i to:

  • za početak rada poduzetnika te
  • javni poziv za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2015. godinu. Pojedinačni iznos potpore iznosi najviše 10.000,00 kuna.

Korisnici potpora za početak rada poduzetnika mogu biti mali poduzetnici upisani u odgovarajuće registre od početka rujna 2014., čije je sjedište na području Zadarske županije,  a koji obavljaju djelatnost na području Zadarske županije, te čiji su vlasnici odnosno osnivači fizičke osobe. Potpore se dodjeljuju za slijedeće namjene: refundacija troškova otvaranja obrta, trgovačkog društva, zadruge; refundacija ishodovanja minimalnih tehničko-tehnoloških uvjeta za poslovni prostor, studiju utjecaja na okoliš, razne dozvole; uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalaterski i radovi unutarnjeg uređenja); nabava opreme za osnovnu djelatnost (strojevi, alati); nabava repromaterijala; izrada web stranice; izrada promotivnog materijala te nabava informatičke opreme.

Korisnici potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima su obrtnici, vlasnici tradicijskih i umjetničkih obrta, čije je prebivalište kao i sjedište obrta na području Zadarske županije i koji obavljaju djelatnost tijekom cijele godine. Tradicijski obrti su: bačvar, dimnjačar, kišobranar, knjigoveža, kovač, brusač, krznar, mlinar, pećar, postolar, torbar, urar, izrada suvenira, kao i druge djelatnosti koje se obavljaju na tradicionalan način. Umjetnički obrti su: puhanje stakla, brušenje stakla i kristala, izrada vitraja, graditelj glazbala,  čipkarstvo,  izrada i restauracija narodnih nošnji i dr. Prednost kod dodjele sredstava potpore, pod istim uvjetima, imaju obrti koji posjeduju Uvjerenja o stjecanju tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta.

Javni pozivi su objavljeni na web stranici Zadarske županije, a otvoreni su do 10. listopada 2015. godine. Zahtjev se predaje u pisarnicu Zadarske županije ili poštom preporučenom pošiljkom na adresu: Zadarska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Božidara  Petranovića 8, 23000 Zadar.

Ministarstvo gospodarstva objavilo je 1. lipnja 2015. Javni natječaj po operativnom programu regionalnih potpora kapitalnih ulaganja radi zadržavanja i povećanja broja radnika

Predmet natječaja je dodjela sredstava potpore po Operativnom programu regionalnih potpora kapitalnih ulaganja radi zadržavanja i povećanja broja radnika

Korisnici državne potpore po ovom programu mogu biti mali, srednji i veliki poduzetnici.

Za provedbu Operativnog programa za 2015. godinu predviđeno je ukupno  90.000.000 (devedeset milijuna) HRK.

Potpora se može dodijeliti za ulaganja u dugotrajnu imovinu (materijalnu i nematerijalnu), uz minimalno zadržavanje istog broja radnika ili povećanje broja radnika, u obliku početnih ulaganja u cilju :

a)    osnivanja nove poslovne jedinice,

b)    širenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice,

c)    diversifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila,

d)    temeljite promjene sveukupnog proizvodnog procesa postojeće poslovne jedinice,

e)    stjecanje imovine koja pripada poslovnoj jedinici koja se ugasila, a kupio ju je ulagač koji nije povezan s prodavateljem, isključujući jednostavno stjecanje udjela u poduzetniku.

Prihvatljiva ulaganja:

a)    Materijalna ulaganja u strojeve i opremu za proizvodnju,

b)    Nematerijalna ulaganja – ulaganja u patente, licencije, industrijski softveri, znanje i iskustvo ili druga vrsta  intelektualnog vlasništva.

Potpora po pojedinom poduzetniku može iznositi maksimalno 2.000.000 kuna, bez obzira na visinu opravdanih troškova ili broja novozaposlenih radnika

Rok za podnošenje prijava na natječaj istječe 26. lipnja 2015. godine

Više informacija na: http://www.mingo.hr/page/javni-natjecaj-po-operativnom-programu-regionalnih-potpora-kapitalnih-ulaganja-radi-zadrzavanja-i-povecanja-broja-radnika

Ministarstvo turizma objavilo je 2. lipnja JAVNI POZIV za iskaz interesa malih i srednjih poduzetnika za ulaganja u razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda i/ili poboljšanje postojećih, koji doprinose razvoju turističkih destinacija (kampovi koji će nakon završetka imati kategoriju 4 i 5 zvjezdica kao i dodatne sadržaje; marine koje će nakon završetka imati kategoriju 4 i 5 sidara kao i dodatne sadržaje; tematski parkovi). Poziv je objavljen na internet stranicama Ministarstva turizma:http://www.mint.hr/default.aspx?id=7936  i otvoren je do 30.6.2015.

Ministarstvo poduzetništva i obrta-MINPO otvorilo je savjetovanje o Uputama za prijavitelje za javni poziv „Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela“, koje je moguće pronaći na službenim stranicama MINPO-a https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=1266 Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijava će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d1 „Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima“; Aktivnost 3d1.1. „Poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP–ova“. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 40 milijuna EUR. Poziv je namijenjen MSP-ima kako bi se potaknule investicije u početna ulaganja povezana s izgradnjom novih, proširenjem kapaciteta i/ili povećanjem kvalitete postojećih hotela, uključujući diversifikaciju ponude hotela na usluge koje hotel prethodno nije nudio, a s ciljem produljenja turističke sezone i podizanja konkurentnosti MSP-a u turizmu. Po završetku javne rasprave planirano je otvaranje javnog poziva u trećem kvartalu 2015. godine. Savjetovanje je otvoreno do: 19.6.2015.


Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU nastavlja izvođenje projekta „Hrvatski otočni proizvod“ (HOP) temeljem članka 16. Zakona o otocima (NN 34/99, 32/02, 33/06) u cilju poticanja razvoja otočne proizvodnje kroz prepoznatljivost i jačanje konkurentnosti otočnih proizvoda na tržištu.

Realizacija projekta započela je 2007. godine, a ukupno su do sada oznaku „Hrvatski otočni proizvod“ dobila 182 proizvođača (od kojih je 13 eko proizvođača i 18 proizvođača s oznakom zemljopisnog podrijetla) za 517 proizvoda i proizvodnih linija s 21 hrvatskog otoka i poluotoka Pelješca.

Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ objavljen je na web stranici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (www.mrrfeu.hr) poziv je otvoren do 29. svibnja 2015.


EU natječaji - Prva dva natječaja za poduzetnike namijenjena proizvodnji iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 9. travnja 2015. prva dva Poziva na dostavu projektnih prijava iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima.

Iz Europskog fonda za regionalni razvoj poduzetnicima će u sklopu dva Poziva biti dodijeljeno ukupno 1,13 milijardi kuna bespovratnih sredstava: 760.000.000 kuna za natječaj „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“ odnosno 357.200.000 kuna na natječaju „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP“.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenih Poziva na dostavu projektnih prijava do 31. prosinca 2020. godine, odnosno do iskorištenja sredstava. Prijave na natječaje kreću od 11. svibnja 2015. godine.

Ukoliko se projekt odnosi na izgradnju proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu, najniži iznos bespovratnih sredstava koji mu se može dodijeliti je 1.500.000 kuna i ne može prijeći 15.000.000 kuna. Za projekte koji se odnose na ulaganja u proizvodnu tehnologiju bespovratna sredstva koja se mogu dodijeliti za pojedini projekt ne mogu biti niža od 500.000 kuna niti viša od 5.000.000 kuna.

Sve informacije i natječajnu dokumentaciju o ova dva Poziva možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr


Javni poziv za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije u turističkom sektoru

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije u turističkom sektoru. Sredstva će se dodjeljivati za postavljanje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne, toplinske, rashladne te toplinske i rashladne energije na postojećim građevinama. Korisnici mogu biti trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci, fizičke osobe (obrtnici), obiteljska poljoprivredna gospodarstva i fizičkim osobama koji su vlasnici hotela, kampova i drugih vrsta ugostiteljskih i turističkih objekata namijenjenih smještaju. Zahtjevi se primaju do kraja 2015. godine.

Fond će dodjeljivati subvencije i zajmove trgovačkim društvima, zadrugama, trgovcima pojedincima, fizičkim osobama (obrtnicima) i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG) te donacije fizičkim osobama (građanima). Maksimalni iznosi po zahtjevu iznosi 1.400.000 kn za subvenciju, 7.000.000 kn za zajam i 24.750 kn za donaciju, ako se korisnik nalazi i projekt provodi na području posebne državne skrbi, na prvoj skupini otoka i u zaštićenim dijelovima prirode; 19.500 kn, ako se korisnik nalazi i projekt provodi na drugoj skupini otoka i u brdsko-planinskom području te 15.000 kn, ako se korisnik nalazi i projekt provodi na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Više informacija o javnom pozivu na ovom LINKU.

 

Javni natječaj za poduzetničke kredite iz Programa „Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1.- „Kreditom do konkurentnosti“

ZADARSKA ŽUPANIJA u suradnji sa Ministarstvom poduzetništva i obrta i poslovnim bankama raspisuje JAVNI NATJEČAJ za poduzetničke kredite iz Programa „Kreditom do uspjeha 2014. “ Mjera 1.- „Kreditom do konkurentnosti“                                                                            

1. KORISNICI KREDITA: mogu biti mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva i to: trgovačka društva, d.o.o. i j.d.o.o., obrti te profitne ustanove, koji ulažu na područje Zadarske županije, neovisno o sjedištu, odnosno prebivalištu.

2. NAMJENA KREDITA: Prednost pri dodjeli subvencija imaju ulaganja u proizvodne djelatnosti, projekti od značaja za gospodarski razvoj Županije te projekti kojima se otvaraju nova radna mjesta.

Krediti se ne odobravaju za refinanciranje postojećih kredita, odnosno zatvaranje postojećih obveza prema bankama ili drugim kreditnim/financijskim institucijama.

Iznos kreditnih sredstava: najniži iznos 100.000,00 kuna, a najviši iznos 5.000.000,00 kuna

Više infomacija

U Narodnim novinama br. 42/2015. objavljen je:
PRAVILNIK O PROVEDBI PODMJERE 6.1. »POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA«, PODMJERE 6.2. »POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA« I PODMJERE 6.3. »POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA« U OKVIRU MJERE M06 »RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I POSLOVANJA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Poduzetnički impuls 2015. - Program poticanja poduzetništva i obrta
Ministar poduzetništva i obrta, Gordan Maras predstavio je program zajedno sa svojim suradnicima te poručio poduzetnicima da se odazovu u što većem broju jer im je na raspolaganju ukupno 4,37 milijardi kuna.

Više informacija na: http://www.minpo.hr/default.aspx?id=4118

1. Domaći sajmovi
Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta  (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za aktivnost „Domaći sajmovi“.
Poziv se objavljuje u dnevnim novinama i na mrežnim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)  (www.minpo.hr), a prijave se zaprimaju isključivo od 30.03.2015. godine (sukladno točki 8. ovog Javnog poziva). Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 13.11.2015. godine.

2. Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP  otvoren od 9.4.2015. do 31.12.2020. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 357.200.000 kuna. Prijave na natječaj primat će se od 11. svibnja 2015.

3. Revitalizacija poslovnih prostora
Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta za aktivnost Revitalizacija poslovnih prostora. Poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva  (www.minpo.hr), a prijave se zaprimaju isključivo 21. 05. 2015. do 23.06. 2015. godine.


Horizon 2020 - prilika za inovacijske aktivnosti

Natječaj iz programa Obzor 2020 pod nazivom "Brzim putem do inovacija - Pilot mjera" (eng. Fast track to Innovation - Pilot) otvoren je za prijavu projekata iz područja razvoja i praktične primjene inovacija.

Ciljevi ovog poziva su smanjenja vremena u kojem inovacija od svog nastanka stiže na tržište, povećanje sudjelovanja sudionika koji se do sada nisu javljali na EU natječaje za istraživanje i inovacije te povećati ulaganja iz privatnog sektora u istraživanje i razvoj.

Projektni prijedlozi moraju biti sastavljeni od konzorcija koji čine između 3 i 5 pravnih osoba uspostavljenih u najmanje 3 države članice EU ili pridruženim državama koje koriste program Obzor 2020. Inovacijske aktivnosti na projektu moraju biti tržišno i poslovno orijentirane te jasno prikazati realnu mogućnost za brzu implementaciju inovacije na tržište. Također, projektni prijedlozi moraju biti sastavljeni u obliku poslovnog plana.

Ukupna alokacija za razdoblje trajanja natječaja (2015-2016) biti će 200 milijuna EUR-a, odnosno 100 milijuna EUR-a godišnje. Iznos sufinanciranja projekata iz programa Obzor 2020 utvrđeni su na maksimalnih 70% ukupno prihvatljivih troškova. Indikativan iznos financijskog sudjelovanja EU u projektu iznositi će između 1 i 2 milijuna EUR-a, a u iznimnim slučajevima i do 3 milijuna EUR-a.

Krajnji rok prijave koji je 1. prosinca 2015. godine, uz 2 međuroka nakon kojih slijedi kratka privremena obustava - 29.travnja i 1. rujna 2015. godine.

Više informacija o samom natječaju možete saznati putem poveznice.

Rok za prijavu: 1. prosinca 2015.

Objavljen natječaj za primjenu ICT tehnologije
Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 19. ožujka 2014. Poziv na dostavu projektnih prijava „Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa" namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima, kojima će se, u sklopu provedbe Operativnog programa „Regionalna konkurentnost 2007 - 2013", dodijeliti bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj u ukupnom iznosu od 24.061.600,00 kuna, pri čemu će se iznosi pojedinačnih potpora male vrijednosti kretati od 150.000,00 kuna do 750.000,00 kuna.

Nakon privremene obustave natječaja početkom lipnja 2014., Ministarstvo poduzetništva i obrta započelo je ponovno zaprimanje projektnih prijava po Pozivu na dostavu projektnih prijava "Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa" s 1. rujnom 2014. godine. Ukupan iznos sredstava za financiranje mikro, malih i srednjih poduzetnika je povećan za preko 10 milijuna kuna i to sa24.061.600,00 kn na 34.679.375,00 kn, dok je intenzitet potpore ostao isti.

Više informacija možete pronaći putem poveznice.

Rok za prijavu: 30. srpnja 2016.


Pravilnik o provedbi Mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", Podmjere 4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (7/2015)

Ovim se Pravilnikom utvrđuju način i uvjeti provedbe Mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005, (SL L 347, 20. 12. 2013). Pravilnik stupa na snagu 29. siječnja 2015. godine.

Pravilnik o provedbi Mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", Podmjere 4.2. "Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (7/2015)
Ovim se Pravilnikom utvrđuju način i uvjeti provedbe Mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005, (SL L 347, 20. 12. 2013). Pravilnik stupa na snagu 29. siječnja 2015. godine.

Pravilnik o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu (NN 8/2015)
Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti, kriteriji i način ostvarivanja prava na dodjelu potpore kroz provedbu modela poticanja proizvodnje u ribarstvu. Pravilnik je stupio na snagu 24. siječnja 2015. godine. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu (NN 55/14, 85/14 i 121/14).
Novi natječaji iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dva javna natječaja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.– 2018., a mjere na koje se natječaji odnose su „Restrukturiranje i konverzija vinograda“ i „Investicija u vinarije i marketing vina“.

Nacionalni program pomoći sektoru vina petogodišnji je program u kojem je osigurano 57 milijuna eura za razvoj hrvatskog vinarstva iz tzv. europske Vinske omotnice. Cilj je tog programa povećanje konkurentnosti hrvatskih vinara putem navedenih mjera, a prihvatljivi su prijavitelji vinari i vinogradari upisani u Vinogradarski registar. Iznosi potpora kreću se od 3 tisuće pa sve do 750 tisuća eura, ovisno o mjeri, a za završne projekte APPRRR isplaćuje od 50 do 80 posto ukupno prihvatljivih troškova. Detaljnije informacije o natječajima dostupne su na ovom linku  http://www.apprrr.hr/objavljena-2-nova-natjecaja-iz-vinske-omotnice-1185.aspx  i OVDJE http://www.apprrr.hr/vinska-omotnica-1033.aspx

U Narodnim novinama br.132 od 12. studenog 2014. donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Mjere 202 - "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" unutar IPARD programa. Pravilnik stupa na snagu 20. studenoga 2014. godine.

U Narodnim novinama br. 123  od 22. listopada 2014. donesen je Pravilnik o dodjeli potpore udruženjima u ribarstvu u 2014. godini

U Narodnim novinama br. 121 od 15. listopada 2014. donesen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu

 

 

Trenutno OTVORENI NATJEČAJI za bespovratna sredstva:

Poziv za financijske posrednike za MSP instrument

Europski Investicijski fond raspisao je javni poziv za odabir financijskih institucija koje će postati financijska posrednička tijela za izdavanja jamstava za financiranje malih i srednjih poduzetnika.

Cilj ovog javnog poziva za iskazivanje interesa je odabir financijskih institucija koje će postati financijska posrednička tijela za izdavanja jamstava za financiranje malih i srednjih poduzetnika.

Ova jamstva dodjeljivati će se u okviru instrumenta InnovFin SME Guarantee Facility. Ovaj poziv nastavlja se na odluku Europske komisije od 10. lipnja 2014 te zajedničkog dogovora Europske komisije, Europske investicijske banke i Europskog investicijskog fonda o nadležnosti EIF-a po pitanju ovog instrumenta. U okviru ovog instrumenta EIF će osigurati jamstva i kontra-jamstva za odabrane financijske posrednike, koristeći kombinaciju Horizon 2020 okvirnog programa Europske Unije za doprinos istraživanju i inovacijama (2014-2020) i EIF-ove vlastite kapacitete vezane uz rizična ulaganja.

Informacije na Internet stranici: 

http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/innovfin-guarantee-facility/index.htm

Rok za prijavu: 31. prosinca 2020.