Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned

Poticaji

EU natječaji - Prva dva natječaja za poduzetnike namijenjena proizvodnji iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.
Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 9. travnja 2015. prva dva Poziva na dostavu projektnih prijava iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima.

Iz Europskog fonda za regionalni razvoj poduzetnicima će u sklopu dva Poziva biti dodijeljeno ukupno 1,13 milijardi kuna bespovratnih sredstava: 760.000.000 kuna za natječaj „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“ odnosno 357.200.000 kuna na natječaju „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP“.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenih Poziva na dostavu projektnih prijava do 31. prosinca 2020. godine, odnosno do iskorištenja sredstava. Prijave na natječaje kreću od 11. svibnja 2015. godine.

Ukoliko se projekt odnosi na izgradnju proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu, najniži iznos bespovratnih sredstava koji mu se može dodijeliti je 1.500.000 kuna i ne može prijeći 15.000.000 kuna. Za projekte koji se odnose na ulaganja u proizvodnu tehnologiju bespovratna sredstva koja se mogu dodijeliti za pojedini projekt ne mogu biti niža od 500.000 kuna niti viša od 5.000.000 kuna.

Sve informacije i natječajnu dokumentaciju o ova dva Poziva možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr


Javni poziv za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije u turističkom sektoru

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije u turističkom sektoru. Sredstva će se dodjeljivati za postavljanje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne, toplinske, rashladne te toplinske i rashladne energije na postojećim građevinama. Korisnici mogu biti trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci, fizičke osobe (obrtnici), obiteljska poljoprivredna gospodarstva i fizičkim osobama koji su vlasnici hotela, kampova i drugih vrsta ugostiteljskih i turističkih objekata namijenjenih smještaju. Zahtjevi se primaju do kraja 2015. godine.

Fond će dodjeljivati subvencije i zajmove trgovačkim društvima, zadrugama, trgovcima pojedincima, fizičkim osobama (obrtnicima) i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG) te donacije fizičkim osobama (građanima). Maksimalni iznosi po zahtjevu iznosi 1.400.000 kn za subvenciju, 7.000.000 kn za zajam i 24.750 kn za donaciju, ako se korisnik nalazi i projekt provodi na području posebne državne skrbi, na prvoj skupini otoka i u zaštićenim dijelovima prirode; 19.500 kn, ako se korisnik nalazi i projekt provodi na drugoj skupini otoka i u brdsko-planinskom području te 15.000 kn, ako se korisnik nalazi i projekt provodi na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Više informacija o javnom pozivu na ovom LINKU.

 

Javni natječaj za poduzetničke kredite iz Programa „Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1.- „Kreditom do konkurentnosti“

ZADARSKA ŽUPANIJA u suradnji sa Ministarstvom poduzetništva i obrta i poslovnim bankama raspisuje JAVNI NATJEČAJ za poduzetničke kredite iz Programa „Kreditom do uspjeha 2014. “ Mjera 1.- „Kreditom do konkurentnosti“                                                                            

1. KORISNICI KREDITA: mogu biti mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva i to: trgovačka društva, d.o.o. i j.d.o.o., obrti te profitne ustanove, koji ulažu na područje Zadarske županije, neovisno o sjedištu, odnosno prebivalištu.

2. NAMJENA KREDITA: Prednost pri dodjeli subvencija imaju ulaganja u proizvodne djelatnosti, projekti od značaja za gospodarski razvoj Županije te projekti kojima se otvaraju nova radna mjesta.

Krediti se ne odobravaju za refinanciranje postojećih kredita, odnosno zatvaranje postojećih obveza prema bankama ili drugim kreditnim/financijskim institucijama.

Iznos kreditnih sredstava: najniži iznos 100.000,00 kuna, a najviši iznos 5.000.000,00 kuna

Više infomacija

U Narodnim novinama br. 42/2015. objavljen je:
PRAVILNIK O PROVEDBI PODMJERE 6.1. »POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA«, PODMJERE 6.2. »POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA« I PODMJERE 6.3. »POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA« U OKVIRU MJERE M06 »RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I POSLOVANJA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Poduzetnički impuls 2015. -Program poticanja poduzetništva i obrta

Ministar poduzetništva i obrta, Gordan Maras predstavio je program zajedno sa svojim suradnicima te poručio poduzetnicima da se odazovu u što većem broju jer im je na raspolaganju ukupno 4,37 milijardi kuna.

Više informacija na: http://www.minpo.hr/UserDocsImages/PRESS%20Ministar/19022015%20Poduzetnicki%20Impuls/PODUZETNI%C4%8CKI%20IMPULS%20-%202015.pdf

1. Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) za Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije.
Poziv se objavljuje u dnevnim novinama i na mrežnim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta i HAMAG-BICRO-a (www.minpo.hr, www.hamagbicro.hr), a prijave se zaprimaju isključivo od 30.03.2015. do 13.04.2015. godine.

2. Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti

Ministarstvo Poduzetništva i obrta objavilo je javni poziv iz programa „PODUZETNIČKI IMPULS“  - Program poticanja poduzetništva i obrta za 2015. Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) za prvo programsko područje i to za Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti.

Ciljevi ovog Javnog poziva su:

 • Povećanje učinkovitosti poslovanja mikro gospodarskih subjekata
 • Jačanje tehnološke baze mikro gospodarskih subjekata
 • Poboljšanje pružanja usluga kroz modernizaciju poslovnog procesa
 • Poticanje razvoja mikro gospodarskih subjekta i njihov rast u male gospodarske subjekte
 • Poticanje poduzetništva ciljnih skupina – žena poduzetnica, poduzetnika početnika, romske nacionalne manjine, osoba s invaliditetom te poduzetnika u potpomognutim područjima
 • Otvaranje novih radnih mjesta i zadržavanje postojećih.

Prijavu mogu podnijeti mikro poduzetnici koji su prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD2007 (NN 58/07 i 72/07) registrirani za područja:

 • E (Opskrba vodom; Uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša), Odjeljak 36-39
 • Skupina 45.2 (Održavanje i popravak motornih vozila)
 • Područje I (Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane), osim Skupine 56.3 (Djelatnosti pripreme i usluživanja pića) iz Odjeljka 56
 • J (Informacije i komunikacije)
 • N (Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti)
 • P (Obrazovanje)
 • Q (Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi)
 • S (Ostale uslužne djelatnosti)

Prijave se zaprimaju isključivo od 30.03.2015. do 13.04.2015. sukladno uputama na:

HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE

„Prijava na Javni poziv“ – Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti, Prilaz Gjure Deželića 7, 10000 ZAGREB

Više informacija o natječaju, prihvatljivim projektnim aktivnostima te potrebnoj dokumentaciji nalazi se na stranici Ministarstva poduzetništva i obrta http://www.minpo.hr/default.aspx?id=3121.

3.  Domaći sajmovi
Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta  (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za aktivnost „Domaći sajmovi“.
Poziv se objavljuje u dnevnim novinama i na mrežnim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)  (www.minpo.hr), a prijave se zaprimaju isključivo od 30.03.2015. godine (sukladno točki 8. ovog Javnog poziva). Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 13.11.2015. godine.

4. Inozemni sajmovi
Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i sličnim manifestacijama.
Poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva  (www.minpo.hr), a prijave se zaprimaju isključivo 30.03.2015. do 13.04.2015. godine.

Horizon 2020 - prilika za inovacijske aktivnosti

Natječaj iz programa Obzor 2020 pod nazivom "Brzim putem do inovacija - Pilot mjera" (eng. Fast track to Innovation - Pilot) otvoren je za prijavu projekata iz područja razvoja i praktične primjene inovacija.

Ciljevi ovog poziva su smanjenja vremena u kojem inovacija od svog nastanka stiže na tržište, povećanje sudjelovanja sudionika koji se do sada nisu javljali na EU natječaje za istraživanje i inovacije te povećati ulaganja iz privatnog sektora u istraživanje i razvoj.

Projektni prijedlozi moraju biti sastavljeni od konzorcija koji čine između 3 i 5 pravnih osoba uspostavljenih u najmanje 3 države članice EU ili pridruženim državama koje koriste program Obzor 2020. Inovacijske aktivnosti na projektu moraju biti tržišno i poslovno orijentirane te jasno prikazati realnu mogućnost za brzu implementaciju inovacije na tržište. Također, projektni prijedlozi moraju biti sastavljeni u obliku poslovnog plana.

Ukupna alokacija za razdoblje trajanja natječaja (2015-2016) biti će 200 milijuna EUR-a, odnosno 100 milijuna EUR-a godišnje. Iznos sufinanciranja projekata iz programa Obzor 2020 utvrđeni su na maksimalnih 70% ukupno prihvatljivih troškova. Indikativan iznos financijskog sudjelovanja EU u projektu iznositi će između 1 i 2 milijuna EUR-a, a u iznimnim slučajevima i do 3 milijuna EUR-a.

Krajnji rok prijave koji je 1. prosinca 2015. godine, uz 2 međuroka nakon kojih slijedi kratka privremena obustava - 29.travnja i 1. rujna 2015. godine.

Više informacija o samom natječaju možete saznati putem poveznice.

Rok za prijavu: 1. prosinca 2015.

Objavljen natječaj za primjenu ICT tehnologije
Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 19. ožujka 2014. Poziv na dostavu projektnih prijava „Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa" namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima, kojima će se, u sklopu provedbe Operativnog programa „Regionalna konkurentnost 2007 - 2013", dodijeliti bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj u ukupnom iznosu od 24.061.600,00 kuna, pri čemu će se iznosi pojedinačnih potpora male vrijednosti kretati od 150.000,00 kuna do 750.000,00 kuna.

Nakon privremene obustave natječaja početkom lipnja 2014., Ministarstvo poduzetništva i obrta započelo je ponovno zaprimanje projektnih prijava po Pozivu na dostavu projektnih prijava "Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa" s 1. rujnom 2014. godine. Ukupan iznos sredstava za financiranje mikro, malih i srednjih poduzetnika je povećan za preko 10 milijuna kuna i to sa24.061.600,00 kn na 34.679.375,00 kn, dok je intenzitet potpore ostao isti.

Više informacija možete pronaći putem poveznice.

Rok za prijavu: 30. srpnja 2016.


Pravilnik o provedbi Mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", Podmjere 4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (7/2015)

Ovim se Pravilnikom utvrđuju način i uvjeti provedbe Mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005, (SL L 347, 20. 12. 2013). Pravilnik stupa na snagu 29. siječnja 2015. godine.

Pravilnik o provedbi Mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", Podmjere 4.2. "Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (7/2015)
Ovim se Pravilnikom utvrđuju način i uvjeti provedbe Mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005, (SL L 347, 20. 12. 2013). Pravilnik stupa na snagu 29. siječnja 2015. godine.

Pravilnik o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu (NN 8/2015)
Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti, kriteriji i način ostvarivanja prava na dodjelu potpore kroz provedbu modela poticanja proizvodnje u ribarstvu. Pravilnik je stupio na snagu 24. siječnja 2015. godine. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu (NN 55/14, 85/14 i 121/14).
Novi natječaji iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dva javna natječaja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.– 2018., a mjere na koje se natječaji odnose su „Restrukturiranje i konverzija vinograda“ i „Investicija u vinarije i marketing vina“.

Nacionalni program pomoći sektoru vina petogodišnji je program u kojem je osigurano 57 milijuna eura za razvoj hrvatskog vinarstva iz tzv. europske Vinske omotnice. Cilj je tog programa povećanje konkurentnosti hrvatskih vinara putem navedenih mjera, a prihvatljivi su prijavitelji vinari i vinogradari upisani u Vinogradarski registar. Iznosi potpora kreću se od 3 tisuće pa sve do 750 tisuća eura, ovisno o mjeri, a za završne projekte APPRRR isplaćuje od 50 do 80 posto ukupno prihvatljivih troškova. Detaljnije informacije o natječajima dostupne su na ovom linku  http://www.apprrr.hr/objavljena-2-nova-natjecaja-iz-vinske-omotnice-1185.aspx  i OVDJE http://www.apprrr.hr/vinska-omotnica-1033.aspx

U Narodnim novinama br.132 od 12. studenog 2014. donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Mjere 202 - "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" unutar IPARD programa. Pravilnik stupa na snagu 20. studenoga 2014. godine.

U Narodnim novinama br. 123  od 22. listopada 2014. donesen je Pravilnik o dodjeli potpore udruženjima u ribarstvu u 2014. godini

U Narodnim novinama br. 121 od 15. listopada 2014. donesen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu

 

 

Trenutno OTVORENI NATJEČAJI za bespovratna sredstva:

Poziv za financijske posrednike za MSP instrument

Europski Investicijski fond raspisao je javni poziv za odabir financijskih institucija koje će postati financijska posrednička tijela za izdavanja jamstava za financiranje malih i srednjih poduzetnika.

Cilj ovog javnog poziva za iskazivanje interesa je odabir financijskih institucija koje će postati financijska posrednička tijela za izdavanja jamstava za financiranje malih i srednjih poduzetnika.

Ova jamstva dodjeljivati će se u okviru instrumenta InnovFin SME Guarantee Facility. Ovaj poziv nastavlja se na odluku Europske komisije od 10. lipnja 2014 te zajedničkog dogovora Europske komisije, Europske investicijske banke i Europskog investicijskog fonda o nadležnosti EIF-a po pitanju ovog instrumenta. U okviru ovog instrumenta EIF će osigurati jamstva i kontra-jamstva za odabrane financijske posrednike, koristeći kombinaciju Horizon 2020 okvirnog programa Europske Unije za doprinos istraživanju i inovacijama (2014-2020) i EIF-ove vlastite kapacitete vezane uz rizična ulaganja.

Informacije na Internet stranici: 

http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/innovfin-guarantee-facility/index.htm

Rok za prijavu: 31. prosinca 2020.