Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned

Poticaji

U Narodnim novinama br. 121 od 15. listopada 2014. donesen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu

Ponovno otvoren natječaj MINPO-a za Primjenu ICT tehnologija

Ministarstvo poduzetništva i obrta  ponovno je otvorilo Pozivu na dostavu projektnih prijava “Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa” počevši od 01. rujna 2014. godine., nakon privremene obustave. 

Obavijest na Internet stranici: http://www.minpo.hr/UserDocsImages/Obavijest%20-%20Ponovno%20otvaranje%20Poziva.pdf

Objavljen natječaj za investicije u akvakulturi – na raspolaganju je 5 milijuna eura iz Europskog fonda za ribarstvo

U Narodnim novinama br. 100/14 objavljen je Natječaj za provedbu mjere 2.1. „Proizvodne investicije u akvakulturi“. Predmet potpore su ulaganja u komercijalnu proizvodnju akvatičnih organizama namijenjenih prehrani ljudi, s ciljem povećanja proizvodnje i jačanja konkurentnosti i održivosti akvakulture. Navedena mjera obuhvaća uzgoj riba i školjkaša u moru i slatkim vodama, a korisnici su pravne i fizičke osobe ovlaštenici povlastice za akvakulturu (morsku/slatkovodnu).

Sredstva javne potpore za ovu mjeru iznose 5.010.000,00 eura, a pojedinačni korisnik može tražiti potporu za prihvatljive troškove koji nisu manji od 1.500 eura. Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 1.000.000 eura (u protuvrijednosti u kunama). Javna potpora iznosi 60% sveukupnih prihvatljivih troškova.

Natječaj je otvoren do 3. studenog 2014. godine, a sve potrebne informacije potencijalnim korisnicima ove mjere dostupne su na sljedećem linku: http://www.apprrr.hr/mjera-21-proizvodne-investicije-u-akvakulturi-1029.aspx

Trenutno OTVORENI NATJEČAJI za bespovratna sredstva:

Poziv za financijske posrednike za MSP instrument

Europski Investicijski fond raspisao je javni poziv za odabir financijskih institucija koje će postati financijska posrednička tijela za izdavanja jamstava za financiranje malih i srednjih poduzetnika.

Cilj ovog javnog poziva za iskazivanje interesa je odabir financijskih institucija koje će postati financijska posrednička tijela za izdavanja jamstava za financiranje malih i srednjih poduzetnika.

Ova jamstva dodjeljivati će se u okviru instrumenta InnovFin SME Guarantee Facility. Ovaj poziv nastavlja se na odluku Europske komisije od 10. lipnja 2014 te zajedničkog dogovora Europske komisije, Europske investicijske banke i Europskog investicijskog fonda o nadležnosti EIF-a po pitanju ovog instrumenta. U okviru ovog instrumenta EIF će osigurati jamstva i kontra-jamstva za odabrane financijske posrednike, koristeći kombinaciju Horizon 2020 okvirnog programa Europske Unije za doprinos istraživanju i inovacijama (2014-2020) i EIF-ove vlastite kapacitete vezane uz rizična ulaganja.

Informacije na Internet stranici: 

http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/innovfin-guarantee-facility/index.htm

Rok za prijavu: 31. prosinca 2020.

 

FET proaktivnost: prema Exascale computingu visokih performansi

Natječaj se odnosi na razvoj computing tehnologija visokih performansi (HPC), odnosno razvoj održivog europskog HPC ekosistema i HPC jezgrene tehnologije, programske okoline i algoritama za "Extreme Parallelism". Svrha projekta je razviti do 2020. godine široki spektar tehnologija za široku uporabu HPC sistema ekstremnih razina. 

Fokus poziva je na sljedeće teme:

HPC strategije te razvoj i istraživanje naprednih aplikacija i elemenata

Podrška elementima i infrastrukturni aspekti

HPC aplikacija

Strategije koje će biti osigurane za razvoj e-infrastrukture koja je dio Izvrsne znanosti

Proračun za natječaj iznosi 97.400.000,00 €.

Izvor: http://europski-fondovi.eu/content/fet-proaktivnost-prema-exascale-computingu-visokih-performansi

Natječaj se zatvara 25.11.2014.

Rok za prijavu: 25. studenog 2014.

 
Objavljeni natječaji iz programa Horizon2020

U prosincu 2013. godine objavljeni su prvi natječaji iz programa HORIZON 2020 i to za naredne dvije godine (2014. - 2015.)  u iznosu od više od 15 milijuna €.

 Detalji prvih otvorenih natječaja dostupni su na posebnim mrežnim stranicama Europske komisije posvećene programu Horizon2020 koja nudi detaljne informacije o tematskim područjima kao i pristup posebnom interaktivnom portalu za prijavitelje na poveznici Participant Portal http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html

Pozivi su usmjereni  na sva tri stupa programa HORIZON 2020:

Vrhunska znanost Industrijsko vodstvo Društveni izazovi

 Pozivi se mogu filtrirati prema temama unutar ova 3 stupa tako da se mogu izdvojiti pozivi od interesa za naše poduzetnike kao npr. pozivi za Access to risk finance, Innovation in SME i slično.

Direktna poveznica na pozive je 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

 Pozivi su podjeljeni prema pojedinim tematskim skupinama koja se nalazi na 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html#h2020-innosup-2014-2015

Ove informacije objavljene su na web stranicama nekoliko institucija kao što je CROENERGO http://www.croenergo.eu/Strucna-edukacija-8-EU-natjecaja-za-bespovratno-financiranje-projekata-u-sektoru-energije;-20012014-18835.aspx, Ministarstva poduzetništva i obrta http://www.minpo.hr/default.aspx?id=513,na portalu http://www.obzor2020.hr/http://www.projekti.hr/news/2013/12/12/objavljeni-prvi-natje-aji-u-programu-obzor-2020-horizon-2020http://www.eu-projekti.info/objavljeni-natjecaji-za-horizon-2020 i sl.

Rok za prijavu: 16. listopada 2014.

 

Javni poziv za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda zgrada i građevina

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio Javni poziv za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda zgrada i građevina te uvođenja sustava gospodarenja (upravljanja) energijom u skladu sa standardom HRN EN ISO50001 za sektor industrije i komercijalni uslužni sektor. Pravo na sredstva Fonda, sukladno Javnom pozivu, ostvaruju trgovačka društva i fizičke osobe (obrtnici), a rok za dostavu ponuda je 31. prosinca 2014. godine ili do iskorištenja predviđenih sredstava namijenjenih predmetu Javnog poziva. Tekst javnog poziva možete pogledati ovdje.


Provedba postojeće državne potpore u ribarstvu

Na web stranicama Ministarstva poljoprivrede Uprave ribarstva je obavijest za  korisnike o donesenim pravilnicima koji reguliraju dodjelu državne potpore u ribarstvu kroz tri modela - sufinanciranje plavog goriva, tržišna kompenzacija i poticanje proizvodnje.

Ovi modeli provodit će se sukladno Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji  („Narodne novine“ Međunarodni ugovori, br. 2/2012 i 9/2013), zaključno do 30. lipnja 2016. godine. Prihvatljivim troškom smatra se trošak realiziran nakon 1.1.2014. godine te svi računi/otpremnice/deklaracije moraju biti od navedenog datuma kako bi bili razmotreni za odobrenje potpore.

Navedeni modeli provodit će se u kvartalnim vremenskim razdobljima obradom od strane Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva. Iznimno je dostava zahtjeva za prvo obračunsko razdoblje 2014. godine (siječanj – ožujak) produžena, te traje do 20. svibnja, odnosno za tržišnu kompenzaciju do 30. svibnja.

Pravilnicima je također detaljno propisan inspekcijski nadzor te mogućnost povrata isplaćene potpore. Kod sva tri modela korisnici u zahtjevima potpisuju izjavu da su suglasni s objavom podatka o isplaćenoj potpori što će doprinijeti transparentnosti i boljoj informiranosti svih zainteresiranih.

Vište informacija i dokumentaciju možete naći na http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=8

 

Objavljen natječaj za ICT bespovratna sredstva 

Ovim putem Vas obavještavamo da je na stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta http://www.minpo.hr/default.aspx?id=711 objavljen javni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa“. Sredstva iz ovog javnog poziva osmišljena su da pruže potporu ulaganjima MSP u informacijsko-komunikacijske tehnologije, a njome će se sufinancirati analiza postojećih poslovnih procesa i inovacija te njihova digitalizacija, uključujući troškove hardware-a i software-a.

Ukupan iznos sredstava je 24.061.600,00 kn pri čemu se financira od 70 do 85% ukupnih prihvatljivih troškova. Iznos potpore po pojedinom projektu kreće se od 150.000,00 kn do 750.000,00 kn.

Prijave na natječaj primat će se od 22. travnja 2014.

To je drugi natječaj kojim će se poduzetnički projekti sufinancirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Više o natječaju možete pronaći i putem poveznice:http://www.strukturnifondovi.hr/contest/open/primjena-informacijske-i-komunikacijske-tehnologije-za-poboljsanje-poslovnih-procesa

Za sve dodatne informacije: Centru za EU pri HGK, Tel: 01/ 4606-779, e-mail: eu@hgk.hr.

 

Obavijest poduzetnicima: Javni poziv Grada Benkovca

Grad Benkovac raspisao je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj seoskog turizma na području Grada Benkovca u 2014. godini.

Prijaviti se mogu i trgovačka društva registrirana na području Grada Benkovca, a sredstva su namijenjena za:

-         izradu tehničke projektne dokumentacije,

-         poslovni plan/investicijsku studiju,

-         rješenje o registraciji djelatnosti ili registraciji objekta za obavljanje odgovarajuće djelatnosti.

Grad Benkovac sufinancira 50% prihvatljivih troškova, a u najvećem iznosu od 20.000,00 kn.

Rok za podnošenje prijava na propisanom obrascu je do 17. veljače 2014., a više informacija možete pronaći na www.benkovac.hr .

 

Objavljen natječaj "Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti MSP-a" sufinanciran iz fondova EU

Na stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta http://www.minpo.hr/default.aspx?id=515 objavljen je javni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća“. Potpore ovog javnog poziva u vrijednosti od preko 30 milijuna eura pružit će se za dvije vrste projekata koji predstavljaju različite sektore hrvatskog gospodarstva te će shodno tome biti podijeljene u dvije grupe i to: 

1. Konkurentnost malih i srednjih poduzeća (MSP) – Taj dio javnog poziva odnosi se na konkurentnost MSP ima za cilj povećanje ekonomske aktivnosti primjenom sveobuhvatnog pristupa strateškim potrebama MSP-a kroz projekte projekte čiji je cilj poboljšati tehnološku strukturu poduzeća, olakšati pristup financiranju za proizvodna ulaganja te ojačati održivost i konkurentnost poduzeća

2. Konkurentnost turizma – Taj dio se odnosi na konkurentnost u turizmu te ima za cilj doprinijeti održivom razvoju turizma povećanjem konkurentnosti turističkog sektora. Financijska podrška će biti pružena malim i srednjim poduzećima koji ulažu u izgradnju, preuređenje i poboljšanje kvalitete smještaja malih i srednjih hotela kao i u razvoj dodatne turističke ponude te jačanje komercijalne vrijednosti prirodnih i kulturnih resursa, a u skladu s održivošću i ekološkim standardima. Ukupan iznos sredstava za obje grupe je 255.7 mil. kn pri čemu je minimalan iznos sufinanciranja bespovratnih sredstava prema prihvatljivim troškovima u pojedinom projektu 3.8 mil. kn a maksimalan iznos 26.0 mil. kn. To je prvi natječaj kojim će se poduzetnički projekti sufinancirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Više o natječaju možete pronaći i putem poveznice: http://www.strukturnifondovi.hr/contest/open/povecanje-gospodarske-aktivnosti-i-konkurentnosti-malih-i-srednjih-poduzeca