Poduzetničke zone Međimurske županije

U cilju razvoja investicijskog okruženja, u Međimurskoj županiji je nakon osamostaljenja Republike Hrvatske osnovano 60 poduzetničkih ili gospodarskih zona, od kojih je u funkciji njih 45, a više od trećine tog broja su investitori već popunili. Ostalih tridesetak zona spremno je za ulagače, nudeći odgovarajuće pogodnosti, odnosno olakšice. Najveće poduzetničke zone su Središnja gospodarska zona Međimurje, Poslovni park Međimurje, Privredna zona Nedelišće, Industrijska zona Istok u Prelogu i Industrijska zona Sjever u Donjem Kraljevcu.

Rad poduzetničkih zona usko je vezan uz važeću zakonsku regulativu, među kojima je jedna od najvažnijih Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture, objavljen u Narodnim novinama broj 93/13., s uključenim dvjema izmjenama i dopunama (NN 114/13. i  41/14.).

Pogodnosti koje se nude potencijalnim ulagačima u pojedinim poduzetničkim zonama od strane jedinica lokalne samouprave obuhvaćaju mjere kao što su oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa u određenom postotku (uz široki spektar uvjeta koje investitor mora zadovoljiti, kao što su na primjer zapošljavanje određenog broja ljudi, visina iznosa ulaganja, izgradnja poduzetničkih objekata, stavljanje u funkciju i dr.) ili oslobađanje od plaćanja komunalne naknade u određenom vremenskom razdoblju.

Kontakti

  • Silverije Petriš Viši stručni suradnik Tel: +385 40 630 052 Email: spetris@hgk.hr
  • Jagoda Horvat Stručna suradnica Tel: +385 40 311 165 Email: jhorvat@hgk.hr